Taikytinos teisės pasirinkimo darbo teisiniuose santykiuose galimybės pagal „Roma I“ reglamentą

Justinas Usonis, Augustina Martinėlytė

Santrauka


Straipsnyje aptariamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartiniams santykiams taikytinos teisės (Roma I) įtvirtintas šalių autonomijos principas, suteikiantis galimybę pasirinkti taikytiną teisę darbo teisiniuose santykiuose. Aptariami praktiniai tokio pasirinkimo pavyzdžiai, nurodoma, kaip turi būti pasirinkimas išreikštas, kokie yra nustatyti pasirinkimo apribojimai, taip pat kitos problemos, iškylančios taikant minėtą reglamentą praktikoje.

Raktiniai žodžiai


darbo teisė; darbo santykiams taikytina teisė; Roma I reglamentas; šalių autonomijos principas

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-14-21-3-01

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195