plugins.themes.bootstrap3.article.main6691188a8bdd0

Justinas Usonis Augustina Martinėlytė

Santrauka

Straipsnyje aptariamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartiniams santykiams taikytinos teisės (Roma I) įtvirtintas šalių autonomijos principas, suteikiantis galimybę pasirinkti taikytiną teisę darbo teisiniuose santykiuose. Aptariami praktiniai tokio pasirinkimo pavyzdžiai, nurodoma, kaip turi būti pasirinkimas išreikštas, kokie yra nustatyti pasirinkimo apribojimai, taip pat kitos problemos, iškylančios taikant minėtą reglamentą praktikoje.

plugins.themes.bootstrap3.article.details6691188a8f749

Skyrius
Mokslo straipsnis