Konstitucinės nuostatos darbų saugos ir sveikatos srityje

Aušra Tartilaitė

Santrauka


Demokratinėje valstybėje žmogus turi prigimtinę ir konstitucinę teisę laisvai pasirinkti darbą ir verslą, turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas. Darbuotojo gyvybei ir sveikatai apsaugoti teikiamas išskirtinis dėmesys, kurį garantuoja pagrindinis teisinis dokumentas – Lietuvos Respublikos Konstitucija, saugos darbe reguliavimą detalizuoja iš jos išplaukiantys teisės aktai. Šių darbo santykių srities svarba pabrėžiama daugelyje tarptautinių dokumentų. Straipsnyje atskleidžiama darbų saugos reikšmė, jos teisinė prigimtis, analizuojama problema, ar siekis saugių darbo sąlygų – tik valstybės pareiga. Atkreipiamas dėmesys į skaudžius statistikos duomenis, kai nelaimingi atsitikimai darbe įvyksta dėl darbų organizavimo nesilaikant saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų, neprofesionalaus darbuotojų instruktavimo, neapmokymo saugiai dirbti, pačių darbuotojų atsainaus požiūrio į saugą darbe. Straipsnio tikslas – atskleisti normų, saugančių darbuotojo gyvybę ir sveikatą tiek Lietuvos teisiniuose dokumentuose, tiek tarptautiniuose teisės aktuose, svarbą. Šiam tikslui pasiekti taikomas loginės analizės, sisteminės analizės ir analitinis-kritinis metodai.

Raktiniai žodžiai


konstitucinė teisė; darbų sauga; darbo sąlygos; Darbo kodeksas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195