Kai kurie sutartinio teisingumo ypatumai tarptautiniame civiliniame procese

Jurgita Grigienė

Santrauka


Darbe nagrinėjama tema – ar šalys gali laisvai pasirinkti teismą spręsti iškilusį ginčą sutartyse su užsienio elementu?
Straipsnyje aptariamos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatos, reglamentuojančios sutartinį teismingumą, analizuojamos šalių pasirinkti teismą autonomijos ribos, pasirinktos valstybės teismo ir ginčo ryšys, taikytinos teisės ir teismingumo santykis. Lietuvoje galiojančios normos vertinamos tarptautinių teisės ir užsienio šalių teisės aktų kontekste. Straipsnyje siekiama nustatyti, ar Lietuvoje galiojančios sutartinio teismingumo normos atitinka sutarties laisvės, teisėtų lūkesčių, šalių autonomijos principus. Atsakymas į minėtus klausimus straipsnyje pateikiamas lyginant Lietuvoje galiojančias teisines normas su Rusijoje, Olandijoje, Švedijoje, Šveicarijoje ir Anglijoje galiojančiomis taisyklėmis ir praktika. Tarptautinių teisės aktų projektų ir Europos Sąjungoje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių sutartinį teismingumą, pristatymas leidžia nustatyti šiuolaikines tendencijas sutartinio teismingumo atžvilgiu ir įvertinti Lietuvos normų atitiktį tarptautinės teisės kontekste.

Raktiniai žodžiai


teismo kompetencija; teismingumas; sutartinė jurisdikcija; taikytina teisė; kolizinės normos; teismo sprendimo pripažinimas ir vykdymas; nuolatinė gyvenamoji vieta; susitarimo forma; darbo sutartis; vartojimo sutartis; draudimo sutartis; susitarimo išimti

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195