Direktyvos dėl laikinojo įdarbinimo įgyvendinimas Lietuvos darbo teisėje (straipsnis anglų kalba)

Tomas Bagdanskis

Santrauka


Šiame straipsnyje analizuojami ES Direktyvos dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones perkėlimo į Lietuvos teisės sistemą ypatumai ir nustatomos teorinio bei praktinio pobūdžio problemos, susijusios su naujuoju reglamentavimu. Pasirinkta tema aktuali tuo, kad nuo 2011 m. gruodžio 1 d. Lietuvoje įsigalios Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymas, perkeliantis ES Direktyvos dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones nuostatas. Nesant teisinio reglamentavimo šis personalo valdymo įrankis tiek darbuotojams, tiek verslui kėlė nepasitikėjimą. Įsigaliojus įstatymui, ši problema išnyks. Straipsnyje aptariama naujojo laikinąjį įdarbinimą reglamentuojančio įstatymo priėmimo priešistorė, priežastys, nulėmusios įstatymo atsiradimą, detaliai nagrinėjamos esminės šio įstatymo nuostatos, analizuojamos teorinės ir praktinės problemas, atliekamas ES direktyvos įgyvendinimo įvertinimas.

Raktiniai žodžiai


laikinasis įdarbinimas; Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymas; darbo teisė; nestandartinė darbo forma; Direktyva dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones; agentūrinis darbas; laikinoji darbo sutartis; darbo nuoma

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195