Objektinės mokytojų teisės į sveiką ir saugią darbo aplinką ir subjektinių teisių užtikrinimo vertinimas

Gediminas Merkys, Algimantas Urmonas, Daiva Bubelienė

Santrauka


Straipsnyje tarpdisciplininiu (sociologijos, edukologijos ir teisės) požiūriu nagrinėjama mokytojų teisės į sveiką ir saugią darbo aplinką problema. Skirtingų disciplinų bendradarbiavimas, sociologinis teisės objektų ir edukologijos informacijos tyrimas padėjo objektyviau atskleisti teisines socialinių technologijų kūrimo, suvienijant teisės ir kitų socialinių mokslų galimybes, disfunkcijas. Straipsnyje, remiantis empirinės studijos rezultatais, keliamas objektinės mokytojų teisės į sveiką ir saugią darbo aplinką įgyvendinimo užtikrinimo stebėsenos vertinimas. Jis atspindi kai kurias socialines teisines darbo teisės teisinio reguliavimo mechanizmo disfunkcijas, kylančias teisinio nihilizmo sąlygomis. Studija paremta masinės šalies mokytojų apklausos raštu rezultatais. Apklausos instrumento diagnostiniai konstruktai ir indikatoriai leidžia per mokytojų išsakytų subjektyvių vertinimų ir nuomonių prizmę, taip pat per „fakto tiesų“ atskleidimą spręsti, kaip ir kokiu lygiu Lietuvoje yra užtikrinama (arba neužtikrinama) konstitucinė mokytojų teisė į saugią bei sveiką darbo aplinką bei teisingą atlygį. Nagrinėjami konkretūs profesinės veiklos veiksniai, kontekstai ir rizikos šaltiniai, sukeliantys didesnį mokytojų profesinį stresą bei galbūt sudarantys prielaidas valdžios institucijų makroteisiniam nihilizmui bei viešai pateisinamam masiniam ir nuolatiniam darbuotojų teisių pažeidinėjimui. Interpretacijos ir hipotezės teisėmis straipsnio autoriai nurodo kai kurias konkrečias atitinkamo sektoriaus reformavimo ir jo teisinio reguliavimo tobulinimo gaires.

Raktiniai žodžiai


teisė į saugią ir sveiką darbo aplinką; mokytojo teisės; profesinis stresas; standartizuota apklausa

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195