Naujo individualių darbo ginčų sprendimo modelio veikimo ypatumai

Justinas Usonis, Asta Filimonenkova

Santrauka


Straipsnyje aptariamas naujo individualių darbo ginčų nagrinėjimo modelio diegimas bei veikimas. 2013 m. sausio 1 d. įvykdyta reforma, kuria individualūs darbo ginčai pavesti spręsti specializuotoms kvaziteisminėms institucijoms, sudaromoms prie Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių. Straipsnyje analizuojamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso XIX skyriaus pakeitimo įstatymas, įsigaliojęs 2013 m. sausio 1 d., kuriuo remiantis nuo 2013 m. sausio 1 d. formuojama darbo ginčų komisijų bei Lietuvos teismų praktika darbo bylose, aptariamos aktualiausios problemos bei tolesnės ginčų nagrinėjimo perspektyvos.

Raktiniai žodžiai


darbo teisė; individualus darbo ginčas; darbo santykiai; teisinis reguliavimas

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-13-20-4-06

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195