Nuteistųjų laisvės atėmimu darbo teisinis reglamentavimas

Agnė Razgūnienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos nuteistųjų darbo formos, jų įtraukimo į darbą pagrindai ir tvarka, t. y. nuteistųjų darbo sąlygos, mokėjimas už darbą, kokia apimtimi jų darbo santykius reglamentuoja Darbo kodeksas ir kiti darbo teisės aktai. Darbe svarstoma, ar darbas gali būti tik žmogaus teisė, ar ir pareiga. Siekiant išanalizuoti nuteistųjų laisvės atėmimu darbo teisinį reglamentavimą, darbe nagrinėjami ir tarptautiniai teisės aktai, kaip antai Europos kalinimo taisyklės ir kiti. Straipsnyje pateiktų schemų, lentelių duomenys leidžia greičiau išskirti nuteistųjų laisvės atėmimu darbo teisinio reglamentavimo ypatumus. Autorė siekia atskleisti ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso nuteistųjų laisvės atėmimu darbo reglamentavimo trūkumus.

Raktiniai žodžiai


teisė į darbą; priverstinis darbas; privalomasis darbas; nuteistųjų darbas; darbo sąlygos; darbo apmokėjimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195