Numeris Pavadinimas
 
Tomas 115, Numeris 1 (2009): Jurisprudencija Kai kurie teisės į laisvus rinkimus interpretavimo Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje aspektai Santrauka  PDF
Indrė Pukanasytė
 
Tomas 21, Numeris 4 (2014): Jurisprudencija Europos žmogaus teisių apsaugos sistemos pasiekimai ir ribos Santrauka  PDF (English)
Fabien Bottini
 
Tomas 25, Numeris 1 (2018): Jurisprudencija QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODES? KONSTITUCINĖS JURISPRUDENCIJOS PLĖTOJIMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI Santrauka  PDF
Jolita Miliuvienė
 
Tomas 109, Numeris 7 (2008): Jurisprudencija Vokietijos civilinių bylų teisėjo pareiga rūpintis procesu Santrauka  PDF (English)
Edgar Isermann
 
Tomas 117, Numeris 3 (2009): Jurisprudencija Teismų procesinių sprendimų nuasmeninimo konstitucingumo problemos Santrauka  PDF
Algimantas Šindeikis
 
Tomas 111, Numeris 9 (2008): Jurisprudencija Kai kurie konstitucinės prigimtinės teisės interpretavimo aspektai vadovaujantis tomistine koncepcija Santrauka  PDF
Tomas Blinstrubis
 
Tomas 116, Numeris 2 (2009): Jurisprudencija Moterų teisių raida Lietuvoje, politinių teisių pripažinimas Santrauka  PDF (English)
Toma Birmontienė, Virginija Jurėnienė
 
Tomas 117, Numeris 3 (2009): Jurisprudencija Teisė į teisminę gynybą Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje Santrauka  PDF
Armanas Abramavičius
 
Tomas 20, Numeris 3 (2013): Jurisprudencija Žodžio laisvė ir jos ribų kaita per du atkurtos nepriklausomybės dešimtmečius Santrauka  PDF
Algimantas Šindeikis
 
Tomas 116, Numeris 2 (2009): Jurisprudencija Teismo precedentas kaip teisės šaltinis Lietuvoje: oficiali konstitucinė doktrina, teisinio mąstymo stereotipai ir kontrargumentai Santrauka  PDF
Egidijus Kūris
 
Tomas 116, Numeris 2 (2009): Jurisprudencija Keli konstitucijos interpretavimo aspektai: vertybinių (moralinių) argumentų galimybė ir ribos Santrauka  PDF
Gediminas Mesonis
 
Tomas 117, Numeris 3 (2009): Jurisprudencija Čekijos respublikos Atstovų rūmų paleidimas – taikytinų konstitucinių aktų kilmė ir esmė Santrauka  PDF (English)
Jan Kudrna
 
Tomas 122, Numeris 4 (2010): Jurisprudencija Čekijos Respublikos Konstitucinio Teismo atšaukti pirmalaikiai rinkimai: naujos sąvokos „konstitucingumo apsauga“ atsiradimas (straipsnis anglų kalba) Santrauka  PDF (English)
Jan Kudrna
 
Tomas 115, Numeris 1 (2009): Jurisprudencija Šveicarijos konfederacijos parlamento konstitucinis statusas Santrauka  PDF
Milda Vainiutė
 
Tomas 110, Numeris 8 (2008): Jurisprudencija Konstitucinės nuostatos darbų saugos ir sveikatos srityje Santrauka  PDF
Aušra Tartilaitė
 
Tomas 115, Numeris 1 (2009): Jurisprudencija Tomáš Garrigue Masaryk ir Mykolas Romeris: dvi asmenybės, du požiūriai į valstybę ir konstituciją Santrauka  PDF
Gediminas Mesonis
 
Tomas 58, Numeris 50 (2004): Jurisprudencija Europos Sąjungos pagrindinės laisvės pagal ES konstitucinę sutartį Santrauka  PDF (English)
Pavelas Ravluševičius
 
Tomas 119, Numeris 1 (2010): Jurisprudencija Jurisprudencijų sandūra. Europos Žmogaus Teisių Konvencijos įtaka Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo formuojamai doktrinai (straipnis anglų kalba) Santrauka  PDF (English)
Toma Birmontiene
 
Tomas 115, Numeris 1 (2009): Jurisprudencija Šiurkštus Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo pažeidimas – pagrindas nutrūkti Seimo nario įgaliojimams Santrauka  PDF
Vytautas Sinkevičius
 
Tomas 118, Numeris 4 (2009): Jurisprudencija Privačios nuosavybės socialinė paskirtis Santrauka  PDF (English)
Solveiga Cirtautienė, Dalia Vasarienė
 
0 - 0 iš 25 > >> 
Patarimai:
  • Didžiosios ir mažosios raidės neskiriamos
  • Naudokite specifinius žodžius ir terminus
  • Paieškos rezultatas - straipsniai, kurių tekste yra visi paieškos žodžiai (t.y., pagal nutylėjimą taikomas operatorius AND)
  • Jeigu paieškos žodžius sujungsite operatoriumi OR, bus rasti straipsniai, kurių tekste yra bent vienas iš ieškomų žodžių; pvz., žurnalas OR leidyba
  • Konstruojant sudėtingesnes užklausas, naudojami skliausteliai; pvz., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Ieškant tikslios frazės, ją pateikite kabutėse; pvz., "open access publishing"
  • Žodžiai, kurių neturi būti ieškomuose straipsniuose, pažymimi ženklu - arba NOT; pvz. online -politics arba online NOT politics
  • Simbolis * žymi bet kokį simbolių rinkinį; pvz., straipsn* atitinka žodžius "straipsnis", "straipsnelis", "straipsnyje" ir t.t.