Konstitucinės justicijos įtaka Lietuvos civilinio proceso teisei

Egidija Stauskienė

Santrauka


Teisės doktrinoje vis daugiau kalbama apie įvairias konstitucionalizmo apraiškas. Tačiau daugelis konstitucionalizmo tyrimų apsiriboja Lietuvos Respublikos Konstitucijos galios, joje įtvirtintų pagrindinių principų ir kitų nuostatų analize. Už tokios analizės ribų paprastai lieka ordinarinės teisės šakos (ne išimtis ir civilinio proceso teisė), kurių vystymuisi įtakos turi aukščiausioji teisė. Straipsnio autorės nuomone, tikslinga panagrinėti kai kuriuos konstitucinės justicijos įtakos aspektus vienai iš tokių teisės šakų – civilinio proceso teisei. Dėl ribotos straipsnio apimties nebus galima išsamiai aptarti tiek pačios Konstitucijos – kaip aukščiausios teisinės galios akto, veikimo civiliniame procese, tiek šiuo metu jau gana gausios Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrinos šioje srityje. Todėl tyrimas apsiriboja atskirų tiesioginio Konstitucijos taikymo bei Konstitucinio Teismo doktrinos aspektų analize.

Raktiniai žodžiai


Lietuvos Respublikos Konstitucija; konstitucinė justicija; Konstitucinis Teismas; civilinio proceso teisė; teisė į teisminę gynybą; teismo procesas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195