Šveicarijos konfederacijos parlamento konstitucinis statusas

Milda Vainiutė

Santrauka


Straipsnyje analizuojama Šveicarijos Konfederacijos parlamento teisinė padėtis pagal šiuo metu šalyje galiojančią 1999 m. balandžio 18 d. referendume priimtą Konstituciją, įsigaliojusią 2000 m. sausio 1 d. Trumpai apžvelgus konstitucionalizmo raidą šalyje, pirmiausia aptariami pagrindiniai Konstitucijoje įtvirtinti valstybinės santvarkos ir politinės visuomenės pamatus grindžiantys principai, be abejo, lemiantys ir parlamento statusą šalyje, konstatuojant, kad Šveicarija yra demokratinė, federalinė, socialinė ir teisinė valstybė. Remiantis Konstitucijoje implicitiškai įtvirtintu valdžių padalijimo principu, atskleidžiama parlamento vieta valstybės valdžią įgyvendinančių institucijų sistemoje, akcentuojant jo viršenybę kitų institucijų atžvilgiu. Aptarus palamento – Federalinio susirinkimo – struktūrą, apžvelgiami jį sudarančių rūmų – Nacionalinės tarybos ir Kantonų tarybos – ypatumai. Toliau straipsnyje apžvelgiami parlamento įgaliojimai, pagrindiniai jo veiklos
principai bei narių teisinio statuso esminiai bruožai.

Raktiniai žodžiai


konstitucinė teisė; Šveicarijos Konfederacija; Konstitucija; parlamentas; Federalinis susirinkimas; Nacionalinė taryba; Kantonų taryba

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195