QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODES? KONSTITUCINĖS JURISPRUDENCIJOS PLĖTOJIMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI

Jolita Miliuvienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojami kai kurie Konstitucijos interpretavimui reikšmingi nauji, iki šiol giliau nenagrinėti teisės šaltiniai, kuo toliau, tuo labiau galintys lemti konstitucinės jurisprudencijos raidą. Bendrąsias pamatines konstitucines vertybes, tokias kaip pagarba žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, įprasminantys teisės aktai, net ir neturintys teisinės galios, turėtų būti laikomi privalomais plėtojant oficialiąją konstitucinę doktriną. Todėl tarptautinių institucijų, o būtent Europos Tarybos komisijos „Demokratija per teisę“, įkurtos kaip konsultacinė institucija konstitucinės teisės klausimais, priimamais teisės aktais, kurie yra grindžiami europinio konstitucinio paveldo dalimi esančiomis minėtomis vertybėmis, yra ir turi būti remiamasi aiškinant nacionalinių konstitucijų nuostatas ir sprendžiant konstitucinės justicijos bylas, idant nacionalinių konstitucinių problemų sprendimų paieška atitiktų besiformuojančias pasaulines ir europines konstitucinės teisės tendencijas.

Raktiniai žodžiai


Konstitucinis Teismas, konstitucinė jurisprudencija, oficialioji konstitucinė doktrina, Konstitucijos aiškinimas, tarptautinė teisė, soft law, Europos Tarybos komisija „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisija).

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-18-25-1-03

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195