Teismų procesinių sprendimų nuasmeninimo konstitucingumo problemos

Algimantas Šindeikis

Santrauka


Teisėjų tarybos nutarimu „Dėl teismų sprendimų, nuosprendžių, nutarimų ir nutarčių skelbimo internete tvarkos“ Lietuvos Respublikos teismų sprendimuose, nuosprendžiuose, nutarimuose ir nutartyse asmenų vardai, pavardės ir juridinių asmenų pavadinimai nuasmeninti. Ankstesnė bylos šalių skelbimo tvarka „Petras Petraitis prieš UAB „Šviesus rytojus“ pakeista į naują – „P. P. prieš UAB (duomenys neskelbtini)“.
Dėl šio Teisėjų tarybos nutarimo Teismų administracijos tvarkomose duomenų bazėse, kurios prieinamos visai visuomenei, procesiniai sprendimai pateikiami kaip abstraktūs, praradę didelę teisinio konflikto esmės dalį, teoriniai juridiniai dokumentai. Po pakeitimų elektroninėse duomenų bazėse visuomenė nebegali įžvelgti teisinio konflikto sprendimo konkrečioje socialinio laikmečio realybėje hinc et nunc ir ribojamos visuomenės galimybės pozityviai kontroliuoti teismus individualizuojant bausmes ar priimant sprendimus contra lege. Tai sunaikina konkretų bylų turinį ir riboja galimybes būti tinkamai informuotiems apie viešųjų asmenų teistumus ar kitokį dalyvavimą teismo procesuose, mažina ir taip menką pasitikėjimą Lietuvos teismais.

Raktiniai žodžiai


Konstitucija; konstitucinė teisė; Konstitucinis Teismas; konstitucinė jurisprudencija; oficiali konstitucinė doktrina; Teisėjų taryba; teismo sprendimai; nuosprendžiai; nutarimai ir nutartys; teismo procesiniai sprendimai; duomenų nuasmeninimas; bylos šal

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195