Vokietijos civilinių bylų teisėjo pareiga rūpintis procesu

Edgar Isermann

Santrauka


Civilinis procesas, atsižvelgiant į teisinius ir faktinius požiūrius, yra kompleksinis instrumentas, skirtas užbaigti ginčą. Procesas nėra saistomas vien rašytiniais šalių paaiškinimais. Proceso esmė yra žodinis nagrinėjimas. Šis nagrinėjimas teisėjui kelia didelius reikalavimus. Tokie reikalavimai neapsiriboja autoritetinga tvarkos palaikymo funkcija ir formalių sąlygų laikymusi. Teisėjas yra įpareigotas padėti šalims siekti materialaus teisingumo. Tuo tikslu jis privalo vadovautis iš Konstitucijos kylančiais uždaviniais. Šalys turi teisę būti išklausytos teisme, teisę į sąžiningą procesą, į teisingą ir objektyviai nesavavališką traktavimą. Šias šalių teises atitinka teismo pareigos atitinkamai elgtis. Teismas privalo rūpintis šalimis. Ši pareiga nėra siejama vien su bendruoju elgesiu su šalimi. Ji, atsižvelgiant į faktinę ir teisinę bylos būklę, konkretizuojasi kaip teisėjo nurodymų davimo ir išaiškinimo formos.

Raktiniai žodžiai


formalioji ir materialioji tiesa; proceso teisė kaip konkretizuota konstitucinė teisė; teisė būti išklausytam; sąžiningas procesas; šalių lygiateisiškumas; teismo pareiga išaiškinti; teisėjo nepriklausomumo atribojimas; „teisinė higiena“ teisme

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195