Kai kurie konstitucinės prigimtinės teisės interpretavimo aspektai vadovaujantis tomistine koncepcija

Tomas Blinstrubis

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama jurisprudencinė konstitucinės prigimtinės teisės samprata, pateikiama Tomo Akviniečio prigimtinės teisės teorijos ir kai kurių jos šiuolaikinių interpretacijų genezės teorinė analizė, ypač atkreipiant dėmesį į su tuo susijusią žmogaus prigimties sampratą Tomo Akviniečio prigimtinės teisės interpretacijose. Tai yra būtina, kadangi tomistinės prigimtinės teisės šaltinis yra žmogaus prigimtis. Todėl straipsnyje nagrinėjama Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija, Tomo Akviniečio įstatymų hierarchijos koncepcija, žmogaus prigimties ypatumai, prigimtinės teisės kilmė ir jos objektas. Straipsnyje nėra vadovaujamasi žymiausių anglų ir amerikiečių prigimtinio įstatymo specialistų (J. Finnis, A. MacIntyre ir kt.) veikalais, dėmesio centre – vokiškai kalbančių valstybių mokslininkų darbai. Nurodomi Lietuvoje mažiau žinomi tomistinės prigimtinės teisės sampratos tyrimai, išryškinamas visuotinis temos aktualumas. Prigimtinės teisės reiškimosi formos konstitucinėje jurisprudencijoje analizuojamos tik žmogaus prigimties aspektu.

Raktiniai žodžiai


prigimtinė teisė; Konstitucija; žmogaus prigimtis; konstitucinė jurisprudencija; egzistenciniai tikslai; tomistinės interpretacijos; pozityvioji teisė

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195