Numeris Pavadinimas
 
Tomas 58, Numeris 50 (2004): Jurisprudencija Europos Sąjungos bendrosios gynybos politikos teisinių pagrindų raidos tendencijos Europos Konstitucijos projekte Santrauka  PDF
Dainius Žalimas
 
Tomas 121, Numeris 3 (2010): Jurisprudencija Pagrindinių teisių apsauga pagal Europos žmogaus teisių konvenciją ir Europos Sąjungos teisę Santrauka  PDF
Danutė Jočienė
 
Tomas 22, Numeris 2 (2015): Jurisprudencija PRIVATAUS ASMENS TEISĖ Į ŽALOS, ATSIRADUSIOS DĖL PIKTNAUDŽIAVIMO DOMINUOJANČIA PADĖTIMI IR KARTELINIŲ SUSITARIMŲ, ATLYGINIMĄ SKIRTINGOSE VALSTYBĖSE Santrauka  PDF
Vytenis Skorupskas
 
Tomas 22, Numeris 2 (2015): Jurisprudencija EUROPOS SĄJUNGOS PAGRINDINIŲ TEISIŲ CHARTIJA KAIP INDIVIDUALIŲ TEISIŲ GYNIMO INSTRUMENTAS Santrauka  PDF
Salvija Kavalnė, Ingrida Danėlienė
 
Tomas 58, Numeris 50 (2004): Jurisprudencija Institucinė reforma pagal sutarties dėl Europos Konstitucijos projekto nuostatas Santrauka  PDF
Skirgailė Žaltauskaitė-Žalimienė
 
Tomas 20, Numeris 4 (2013): Jurisprudencija Europietiškosios mažumų koncepcijos vystymasis ir įtaka (I dalis) Santrauka  PDF (English)
Arndt Künnecke
 
Tomas 26, Numeris 2 (2019): Jurisprudencija ĮRODYMŲ PERDAVIMO EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ BAUDŽIAMOJOJE JUSTICIJOJE IŠŠŪKIAI IR ATRADIMAI Santrauka  PDF
Raimundas Jurka
 
Tomas 21, Numeris 1 (2014): Jurisprudencija Europietiškosios mažumų koncepcijos raida ir įtaka (II dalis) Santrauka  PDF (English)
Arndt Künnecke
 
Tomas 20, Numeris 4 (2013): Jurisprudencija Vaiko interesų apsauga visuomet yra svarbiausia: Briuselio II reglamentas ir Europos Teisingumo Teismo praktika Santrauka  PDF (English)
Koen Lenaerts
 
Tomas 58, Numeris 50 (2004): Jurisprudencija Europos Sąjungos konstitucinės sutarties projektas ir žmogaus teisės Santrauka  PDF
Saulius Katuoka
 
Tomas 84, Numeris 6 (2006): Jurisprudencija Nekilnojamojo turto apmokestinimas Rytų ir Vidurio Europoje Santrauka  PDF
Vytautas Šulija
 
Tomas 72, Numeris 64 (2005): Jurisprudencija Laisvas darbuotojų judėjimas tarp senųjų ir naujųjų Europos Sąjungos valstybių narių Santrauka  PDF (English)
Barbara Mielink
 
Tomas 86, Numeris 8 (2006): Jurisprudencija Metateisinis diskursas: Europos Sąjungos teisės prigimtis bei kilmė kaip argumentas už ir prieš integraciją Santrauka  PDF
Kristina Miliauskaitė
 
Tomas 72, Numeris 64 (2005): Jurisprudencija Sutarties dėl Konstitucijos Europai ypatybės Santrauka  PDF
Saulius Katuoka
 
Tomas 56, Numeris 48 (2004): Jurisprudencija Socialinės užimtumo įmonės Santrauka  PDF
Ingrida Mačernytė-Panomariovienė
 
Tomas 76, Numeris 68 (2005): Jurisprudencija Tarptautinis policijos bendradarbiavimas nacionalinio saugumo kontekste Santrauka  PDF
Mindaugas Bilius
 
Tomas 58, Numeris 50 (2004): Jurisprudencija Europos Sąjunga ir valstybių biudþetinis suverenitetas Santrauka  PDF
Vaitiekus Novikevičius
 
Tomas 78, Numeris 70 (2005): Jurisprudencija Išorinių sienų apsauga kaip vidinio Europos Sąjungos saugumo garantas Santrauka  PDF
Agnė Kuksaitė
 
Tomas 96, Numeris 6 (2007): Jurisprudencija Žiniomis grindžiama visuomenė ir žinių ekonomika Europos Sąjungoje: socialinės technologijos ir nauji iššūkiai viešėjai vadybai Santrauka  PDF
Borisas Melnikas
 
Tomas 100, Numeris 10 (2007): Jurisprudencija Europos Sąjungos vidinių sienų saugumą didinančios priemonės Santrauka  PDF
Agnė Kuksaitė
 
0 - 0 iš 24 > >> 
Patarimai:
  • Didžiosios ir mažosios raidės neskiriamos
  • Naudokite specifinius žodžius ir terminus
  • Paieškos rezultatas - straipsniai, kurių tekste yra visi paieškos žodžiai (t.y., pagal nutylėjimą taikomas operatorius AND)
  • Jeigu paieškos žodžius sujungsite operatoriumi OR, bus rasti straipsniai, kurių tekste yra bent vienas iš ieškomų žodžių; pvz., žurnalas OR leidyba
  • Konstruojant sudėtingesnes užklausas, naudojami skliausteliai; pvz., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Ieškant tikslios frazės, ją pateikite kabutėse; pvz., "open access publishing"
  • Žodžiai, kurių neturi būti ieškomuose straipsniuose, pažymimi ženklu - arba NOT; pvz. online -politics arba online NOT politics
  • Simbolis * žymi bet kokį simbolių rinkinį; pvz., straipsn* atitinka žodžius "straipsnis", "straipsnelis", "straipsnyje" ir t.t.