Europos Sąjungos konstitucinės sutarties projektas ir žmogaus teisės

Saulius Katuoka

Santrauka


Svarstomas Europos Sąjungos konstitucinės sutarties projektas patvirtino arba paneigė tam tikras hipotezes, patvirtino arba paneigė politikų ir mokslininkų teiginius apie būsimą Europos Sąjungą, jos sąrangą, puoselėjamas vertybes.
Tyrinėdamas žmogaus teisių problemas Europos Sąjungos teisėje jau anksčiau buvau išreiškęs mintį, kad būtų tikslinga, jog į būsimosios Europos Sąjungos Konstitucijos projektą būtų įtraukta visa Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija. Pagrindiniai argumentai palaikant šią idėją buvo tokie: tai atitiktų egzistuojančias konstitucijos tradicijas, nes visų valstybių konstitucijose yra skyrius apie žmogaus teises ir laisves. Taigi atsižvelgiant į valstybių praktiką galima teigti, kad žmogaus teisės ir laisvės yra konstitucijos, kaip pagrindinio įstatymo, reguliavimo dalykas. Antra vertus, žmogaus teisių ir laisvių įtvirtinimas konstitucijos lygiu žmogaus teisių sričiai suteikia prioritetą, pakelia žmogaus teisių institutą į aukštesnį lygį.
Malonu konstatuoti, kad Konvento II darbo grupė „Chartijos klausimai“, svarstydama rekomendacijas dėl galimo Chartijos įtraukimo formos, buvo vieninga. Grupės nariai rėmė Chartijos įtraukimo idėją tokia forma, kuri padarytų Chartiją teisiškai privaloma ir suteiktų jai konstitucinį statusą [1, p. 22]. Grupės nuomone, tokia svarbi „kertinė kategorija“ kaip pagrindinės žmogaus teisės turėtų rasti savo vietą Sąjungos konstitucinės sutarties sistemoje. Konstitucinės sutarties projekto 7 straipsnyje buvo įtvirtinta nuostata, kad „Sąjunga pripažįsta teises, laisves ir principus, skelbiamus Konstitucijos II dalį sudarančioje Pagrindinių teisių chartijoje“. Taigi galima konstatuoti, kad Konstitucinės sutarties projekte atsirado II dalis, kurioje in corpore pateikta Sąjungos pagrindinių teisių chartija.
Toks klausimo sprendimas dar kartą patvirtino Europos Sąjungos vertybių skalę, kurioje vieną iš pagrindinių vietų užima pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms.
Straipsnyje dėmesys sutelkiamas į du klausimus: bendrąsias Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas teises ir laisves, ypač pabrėžiant teisinės technikos, formuluojant tam tikrų teisių ir laisvių turinį, veikimo ribas, tobulinimo aspektus, ir Chartijoje įtvirtintų teisių ir laisvių apsaugos problemas.

Raktiniai žodžiai


Europos Sąjunga; sutartis dėl Konstitucijos Europai; socialinės teisės; Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija; geras administravimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195