Sutarties dėl Konstitucijos Europai ypatybės

Saulius Katuoka

Santrauka


Sutartis dėl Konstitucijos Europai – tai vientisas naujos kokybės Europos Sąjungos dokumentas. Pats terminas „Sutartis dėl Konstitucijos“ yra naujas – toks terminas kaip oficialus sutarties pavadinimas tarptautinėje teisėje vartojamas pirmą kartą.
Straipsnyje pažymima, kad Europos Sąjungos konstitucionalizavimo procesas turi savo genezę.
Jau prieš Konstitucinės sutarties priėmimą kai kurie autoriai kalbėjo apie „mažo intensyvumo“ konstitucionalizmą. Šis procesas apibūdinamas minint steigiamąsias sutartis, Teisingumo Teismo praktiką. Priėmus Sutartį dėl Konstitucijos Europai, Europos Sąjungos konstitucionalizmo ribos, be abejonės, pastebimai prasiplėtė. Tačiau priėmus Sutartį dėl Konstitucijos Europai iškilo nemažai teorinių bei praktinių problemų. Visų pirma Sutarties dėl Konstitucijos Europai statuso klausimas. Straipsnyje, atskleidžiant Sutarties dėl Konstitucijos Europai statusą, daroma išvada, kad ši sutartis gali būti traktuojama kaip tarptautinė sutartis.
Tokia Sutarties dėl Konstitucijos Europai traktuotė galima išanalizavus pačią sutartį, taip pat vieną iš pagrindinių dokumentų, reglamentuojančių tarptautinių sutarčių klausimus – Vienos konvenciją dėl tarptautinių sutarčių teisės.
Sutartyje dėl Konstitucijos Europai fiksuojamas valstybių susitarimo momentas, o tai yra svarbiausias tarptautinės sutarties požymis. Vienos konvencija dėl tarptautinių sutarčių teisės leidžia pripažinti tarptautines sutartis neatsižvelgiant į sutarties pavadinimą ir dokumentų, įeinančių į sutartį, skaičius. Antroji išvada, kuri daroma apibūdinant Sutarties dėl Konstitucijos Europai statusą, yra susijusi su tuo, kad šią sutartį galima traktuoti kaip Europos Sąjungos steigiamąją sutartį.
Visos steigiamosios sutarties ypatybės gali būti taikomos ir Sutarčiai dėl Konstitucijos Europai. O tai reiškia, kad šios sutarties negali revizuoti Europos Sąjungos institucijos. Sutarties revizija galima tik visų Europos Sąjungos valstybių narių pastangomis. Remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika taip pat galima teigti, kad Europos Sąjungos teisės aktų hierarchijoje Sutartis dėl Konstitucijos Europai, kaip steigiamoji sutartis, užims aukščiausią vietą.

Raktiniai žodžiai


Europos Sąjunga; Sutartis dėl Konstitucijos Europai; statusas; tarptautinė sutartis; steigiamoji sutartis

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195