Išorinių sienų apsauga kaip vidinio Europos Sąjungos saugumo garantas

Agnė Kuksaitė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos Europos Sąjungos sutartys, Europos Tarybos komunikatai, programos, reglamentuojančios pagrindinius išorinių ir vidinių sienų apsaugos principus, esminiai šių sutarčių pokyčiai, susiję su laisvės, teisingumo ir saugumo erdve.
Gana plačiai diskutuojama apie Europos Sąjungos sutarčių įtaką teisėsaugos sričiai, aptariama teisės aktų tobulinimo tendencija, šių sutarčių esminių nuostatų įtaka plėtojant išorinių sienų koncepciją Lietuvos teisinėje sistemoje. Straipsnyje gvildenamos problemos, kylančios įgyvendinant bei taikant Europos Sąjungos teisės aktus išorinių sienų apsaugos srityje.
Europos Sąjungoje, kompensuojant vidinių sienų kontrolės panaikinimą, labai daug dėmesio skiriama išorinių sienų apsaugai. Šioje srityje taikomi griežti teisiniai, administraciniai ir techniniai reikalavimai. Jie taip pat aptariami šiame straipsnyje.

Raktiniai žodžiai


Europos Sąjunga; pasienio punktai; išorinės sienos; vidinės sienos; išorinių sienų vadovas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195