Europos Sąjungos vidinių sienų saugumą didinančios priemonės

Agnė Kuksaitė

Santrauka


Vis dar tebevykstantys Lietuvos integracijos procesai skatina aktyvias socialines, ekonomines ir politines permainas, taip pat ir valstybės sienos apsaugos srityje. Šiame straipsnyje nagrinėjama bei pateikiama Šengeno aquis nuostatų, reglamentuojančių vidinių sienų kontrolę, analizė, taip pat aptariamos panaikinus vidinių sienų kontrolę pradėtos taikyti saugumą didinančios priemonės.
Straipsnyje keliama vidinių Europos Sąjungos sienų apsaugos būdų problema, analizuojama bei pateikiama kitų Europos Sąjungos valstybių patirtis panaikinus vidinių sienų kontrolę. Nurodomos praktinės problemos, su kuriomis susidūrė Europos Sąjungos valstybės, panaikinusios savo bendras vidines sienas ir visa apimtimi taikančios Šengeno acquis nuostatas.
Valstybės vidinis saugumas negali būti tik nacionalinė problema – ją būtina spręsti Europos Sąjungos lygiu ir sumažėjusį saugumą panaikinus vidinių sienų kontrolę padidinti veiksmingomis bendradarbiavimo priemonėmis.

Raktiniai žodžiai


Europos Sąjunga; išorinės sienos; vidinės sienos; sumažėjęs saugumas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195