##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Raimundas Jurka

Santrauka

Straipsnyje analizuojama Europos Sąjungos baudžiamosios justicijos sritis, susijusi su įrodymų teisės vienu iš segmentų – įrodymų perdavimu tarp valstybių narių ir tokių įrodymų pripažinimo problematika. Tarptautinio bendradarbiavimo renkant ir keičiantis įrodymais teoriniai ir praktiniai aspektai leidžia įžvelgti ir vertinti, kaip ilgainiui keitėsi Europos Sąjungos teisiniai mechanizmai ir kokių rezultatų pasiekta šiuolaikinėje baudžiamojoje justicijoje. Daugiau kaip prieš penkiolika metų priimti pirmieji Europos Sąjungos antrinės teisės aktai šiandienėmis sąlygomis nebetenkina kovos su nusikalstamumu lūkesčių, todėl teisėkūros procesas analizuojamoje srityje nuolat kinta. Tam esminę įtaką turi užsienio valstybėse surinktų ir Lietuvos teisėsaugos institucijoms perduotų įrodymų pripažinimo trikdžiai, kuriuos lemia netapačios teisinės sistemos ir papročiai. Dėl šios priežasties straipsnio autorius siekia parodyti, kad Europos Sąjungos teisės aktų įrodymų perdavimo srityje dinamika išties yra aktyvi tobulinant ir optimizuojant ne tik įrodymų rinkimo procesines formas, bet ir principus, užtikrinančius teisinio bendradarbiavimo formų supaprastinimą ir procedūrų spartinimą.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis