Numeris Pavadinimas
 
Tomas 26, Numeris 2 (2019): Jurisprudencija ĮRODYMŲ PERDAVIMO EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ BAUDŽIAMOJOJE JUSTICIJOJE IŠŠŪKIAI IR ATRADIMAI Santrauka  PDF
Raimundas Jurka
 
Tomas 94, Numeris 4 (2007): Jurisprudencija Įrodymų sampratos reglamentavimo baudžiamojo proceso kodekse trūkumai Santrauka  PDF
Ugnė Arlauskaitė-Rinkevičienė
 
Tomas 95, Numeris 5 (2007): Jurisprudencija Laisvas įrodymų vertinimas civiliniame procese: teoriniai ir praktiniai aspektai Santrauka  PDF
Žilvinas Terebeiza
 
Tomas 100, Numeris 10 (2007): Jurisprudencija Kai kurie elektroninių įrodymų panaudojimo civiliniame procese aspektai Santrauka  PDF
Rytis Čėsna
 
Tomas 49, Numeris 41 (2003): Jurisprudencija Daiktų statusas baudžiamajame procese Santrauka  PDF
Petras Ancelis, Eglė Šapalaitė
 
Tomas 103, Numeris 1 (2008): Jurisprudencija Krovinių vežimo dokumentai, jų funkcijos ir teisinė reikšmė Santrauka  PDF
Edvardas Sinkevičius
 
Tomas 65, Numeris 57 (2005): Jurisprudencija Kai kurios Rusijos šiuolaikinės kriminalistikos teorinės problemos Santrauka  PDF (English)
Aleksandr Filippov
 
Tomas 108, Numeris 6 (2008): Jurisprudencija Alibi įrodinėjimo baudžiamajame procese kriminalistiniai ir procesiniai aspektai Santrauka  PDF
Alvydas Barkauskas
 
Tomas 66, Numeris 58 (2005): Jurisprudencija Eksperto vidinis įsitikinimas kaip racionalus jo moralės pagrindas Santrauka  PDF (English)
Tatiana Averjanova
 
Tomas 108, Numeris 6 (2008): Jurisprudencija Baudžiamojo proceso vystymosi tendencijos po 2003 m. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso įsigaliojimo Santrauka  PDF
Petras Ancelis
 
Tomas 67, Numeris 59 (2005): Jurisprudencija Lygių procesinių teisių įgyvendinimo problemos ikiteisminiame tyrime Santrauka  PDF
Marina Gušauskienė
 
Tomas 109, Numeris 7 (2008): Jurisprudencija Įrodinėjimo Švedijos civiliniame procese bendrieji šaltiniai, bruožai, principai Santrauka  PDF
Elena Kosaitė-Čypienė
 
Tomas 75, Numeris 67 (2005): Jurisprudencija Profesoriaus Eugenijaus Palskio požiūris į įrodymų sampratą Santrauka  PDF
Ryšardas Burda
 
Tomas 112, Numeris 10 (2008): Jurisprudencija Įrodinėjimo proceso teisinis reglamentavimas romėnų teisėje ir jo įtaka Lietuvos ir Švedijos civiliniam procesui Santrauka  PDF
Elena Kosaitė-Čypienė
 
Tomas 76, Numeris 68 (2005): Jurisprudencija Patikslinamieji ikiteisminio tyrimo pradėjimo stadijos veiksmai Santrauka  PDF
Ryšardas Burda, Algimantas Kliunka
 
Tomas 20, Numeris 1 (2013): Jurisprudencija Provokacijos formos renkant įrodymus baudžiamajame procese Santrauka  PDF
Raimundas Jurka
 
Tomas 77, Numeris 69 (2005): Jurisprudencija Galimybė atlikti proceso veiksmus su asmenimis, turinčiais psichikos trūkumų (sutrikimų), ir gautų duomenų įrodomoji reikšmė Santrauka  PDF
Jolanta Kanapeckaitė
 
Tomas 89, Numeris 11 (2006): Jurisprudencija Įrodinėjimo teisinio reguliavimo įtaka užtikrinant proceso dalyvių teises ikiteisminiame etape Santrauka  PDF
Petras Ancelis
 
0 - 0 iš 18
Patarimai:
  • Didžiosios ir mažosios raidės neskiriamos
  • Naudokite specifinius žodžius ir terminus
  • Paieškos rezultatas - straipsniai, kurių tekste yra visi paieškos žodžiai (t.y., pagal nutylėjimą taikomas operatorius AND)
  • Jeigu paieškos žodžius sujungsite operatoriumi OR, bus rasti straipsniai, kurių tekste yra bent vienas iš ieškomų žodžių; pvz., žurnalas OR leidyba
  • Konstruojant sudėtingesnes užklausas, naudojami skliausteliai; pvz., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Ieškant tikslios frazės, ją pateikite kabutėse; pvz., "open access publishing"
  • Žodžiai, kurių neturi būti ieškomuose straipsniuose, pažymimi ženklu - arba NOT; pvz. online -politics arba online NOT politics
  • Simbolis * žymi bet kokį simbolių rinkinį; pvz., straipsn* atitinka žodžius "straipsnis", "straipsnelis", "straipsnyje" ir t.t.