Alibi įrodinėjimo baudžiamajame procese kriminalistiniai ir procesiniai aspektai

Alvydas Barkauskas

Santrauka


Straipsnyje yra analizuojami klausimai susiję su alibi įrodinėjimu baudžiamajame procese. Alibi patikrinimas – vienas iš svarbiausių nusikaltimo tyrimo uždavinių. Alibi patikrinimo rezultatai dažniausiai turi lemiamos reikšmės įrodinėjant konkrečių asmenų kaltę. Remiantis specialia užsienio šalių literatūra pirmojoje straipsnio dalyje yra apžvelgiami bendrieji teoriniai alibi sampratos klausimai, loginė struktūra ir rūšys. Šioje dalyje autorius taip pat analizuoja alibi ir nusikaltimų tyrimo versijų panašumus ir skirtumus, pateikia jų atribojimo požymius. Straipsnio antrojoje dalyje yra analizuojami praktiniai, taikomieji alibi patikrinimo klausimai – kriminalistinės-taktinės rekomendacijos taikytinos tikrinant bei išaiškinant klaidinančias alibi.

Raktiniai žodžiai


alibi; nusikaltimo tyrimo versijos; įrodinėjimas; įrodymai; nusikaltimo padarymo laikas; nusikaltimo padarymo vieta; įtariamasis; kaltinamasis

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195