Galimybė atlikti proceso veiksmus su asmenimis, turinčiais psichikos trūkumų (sutrikimų), ir gautų duomenų įrodomoji reikšmė

Jolanta Kanapeckaitė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama, ar leistina atlikti proceso veiksmus su įtariamuoju (kaltinamuoju), turinčiu psichikos trūkumų (sutrikimų), taip pat asmeniu, kuriam taikomos priverčiamosios medicinos priemonės, ir tokių asmenų parodymų ir kitų proceso veiksmų, kuriuose dalyvavo šie asmenys, rezultatų leistinumas.
Proceso veiksmai su psichikos trūkumų (sutrikimų) turinčiais asmenimis teisinėje literatūroje griežtai nedraudžiami. Straipsnio autorė pritaria pagrįstai nuomonei, kad proceso veiksmus galima atlikti, jei jie įmanomi atsižvelgus į asmens psichikos būklę. Prieinama prie išvados, kad galima atlikti bet kokius proceso veiksmus, jei tą leidžia asmens psichikos būklė proceso veiksmo metu, – ne tik tuos, kuriuose sutrikusios psichikos asmuo yra pasyvus, bet ir tuos, kuriuose aktyvus. Taip pat teigiama, kad asmens, nesugebančio suvokti savo veiksmų ir jų valdyti apklausos metu, parodymai yra neleistini.
Pateiktos išvados grindžiamos mokslinėje literatūroje pateiktos medžiagos, archyvinių baudžiamųjų bylų analizės bei ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų ir teisėjų anketinės apklausos rezultatais.

Raktiniai žodžiai


baudžiamasis procesas; psichikos sutrikimai; proceso veiksmai; įtariamasis (kaltinamasis); įrodymai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195