##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ryšardas Burda Algimantas Kliunka

Santrauka

Šis straipsnis skirtas nusikalstamų veikų ikiteisminiam tyrimui, konkrečiai – ikiteisminio tyrimo pradėjimo stadijai. Nors pasikeitęs baudžiamasis procesas nenumato anksčiau galiojusios baudžiamosios bylos iškėlimo stadijos, moksliniais tyrimais nustatyta, kad ikiteisminio tyrimo pradėjimas turi stadijos statusą. Tačiau, kitaip nei ankstesnėje šios stadijos tvarkoje, atsirado nauja patikslinimo sąvoka. Šios sąvokos turinys bei praktinės ikiteisminio tyrimo pradėjimo problemos ir analizuojamos šiame straipsnyje. Šis ir kiti susiję klausimai – ikiteisminio tyrimo organizavimas, keitimosi informacija tarp ikiteisminio tyrimo pareigūno ir prokuroro, operatyvinės informacijos panaudojimas pradedant ikiteisminį tyrimą – nagrinėjami ne tik teoriniu lygiu.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis