Daiktų statusas baudžiamajame procese

Petras Ancelis, Eglė Šapalaitė

Santrauka


Šio straipsnio tikslas yra išanalizuoti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojančias daiktų statusą baudžiamajame procese, apibendrinti praktiniame darbe kylančias daiktų paėmimo bei jų grąžinimo proceso problemas bei pateikti pasiūlymus joms spręsti.
Straipsnyje apibrėžiama daiktų sąvoka, nagrinėjami jų paėmimo būdai ikiteisminio tyrimo metu, daiktų procesinis įforminimas, tyrimas ir apžiūra, laikymo sąlygos, terminai ir jų grąžinimas nutraukiant procesą. Nagrinėjant temą atskleidžiamos teisinio reglamentavimo spragos bei pateikiami siūlymai tobulinti kai kurias Baudžiamojo proceso kodekso normas. Straipsnyje nagrinėjamos užsienio šalių baudžiamojo proceso įstatymų normos, reglamentuojančios tyrimui reikšmingų daiktų paėmimą bei grąžinimą. Daiktų samprata vertinama lyginamuoju bei istoriniu aspektais.

Raktiniai žodžiai


daiktai; duomenys; įrodymai; įrodinėjimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195