Laisvas įrodymų vertinimas civiliniame procese: teoriniai ir praktiniai aspektai

Žilvinas Terebeiza

Santrauka


Svarbiausia teismo pareiga yra apginti pažeistas asmens teises ir įstatymo saugomus interesus. Tai galima padaryti tik tinkamai įvertinus teisiškai reikšmingas faktines bylos aplinkybes. Ir Lietuvos teisinėje literatūroje, ir teismų praktikoje paprastai konstatuojama, kad Lietuvoje galioja laisvas įrodymų vertinimo principas, tačiau išsamiau nagrinėjamas minėto principo turinys, atskiri jo elementai.
Šiame straipsnyje bus siekiama atskleisti laisvo įrodymų vertinimo principo turinį, atskirus jo elementus bei pateikti kai kurias apibendrintas išvadas, reikšmingas taikant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatas, reglamentuojančias įrodymų vertinimą. Straipsnyje nebus nagrinėjami atskirų civilinio proceso stadijų, įrodinėjimo etapų laisvo įrodymų vertinimo ypatumai ir atskirų įrodymų rūšių vertinimo specifika.

Raktiniai žodžiai


įrodymai; įrodinėjimas; laisvas įrodymų vertinimas; įrodymų leistinumas; įrodymų sąsajumas; vidinis teismo įsitikinimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195