Numeris Pavadinimas
 
Tomas 27, Numeris 2 (2020): Jurisprudencija AR KONSTITUCINĖ INFORMACIJOS LAISVĖ YRA PRIORITETINĖ? Santrauka  PDF
Ramutė Ruškytė
 
Tomas 25, Numeris 1 (2018): Jurisprudencija QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODES? KONSTITUCINĖS JURISPRUDENCIJOS PLĖTOJIMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI Santrauka  PDF
Jolita Miliuvienė
 
Tomas 28, Numeris 1 (2021): Jurisprudencija 2020 M. RUSIJOS KONSTITUCIJOS PATAISOS IR KONSTITUCINĖS JURISPRUDENCIJOS LABIRINTAI Santrauka  PDF
Toma Birmontienė
 
Tomas 26, Numeris 1 (2019): Jurisprudencija SOFT LAW VAIDMUO KONSTITUCINIO TEISMO JURISPRUDENCIJOJE Santrauka  PDF
Jolita Miliuvienė
 
Tomas 90, Numeris 12 (2006): Jurisprudencija Jurisprudencinė konstitucija Santrauka  PDF
Egidijus Jarašiūnas
 
Tomas 117, Numeris 3 (2009): Jurisprudencija Teismų procesinių sprendimų nuasmeninimo konstitucingumo problemos Santrauka  PDF
Algimantas Šindeikis
 
Tomas 119, Numeris 1 (2010): Jurisprudencija Jurisprudencijų sandūra. Europos Žmogaus Teisių Konvencijos įtaka Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo formuojamai doktrinai (straipnis anglų kalba) Santrauka  PDF (English)
Toma Birmontiene
 
Tomas 20, Numeris 3 (2013): Jurisprudencija Žodžio laisvė ir jos ribų kaita per du atkurtos nepriklausomybės dešimtmečius Santrauka  PDF
Algimantas Šindeikis
 
Tomas 26, Numeris 1 (2019): Jurisprudencija KONSTITUCINIS TAPATUMAS: SĄVOKOS VARTOJIMO PRASMINGUMO KLAUSIMAS Santrauka  PDF
Egidijus Jarašiūnas
 
Tomas 116, Numeris 2 (2009): Jurisprudencija Keli konstitucijos interpretavimo aspektai: vertybinių (moralinių) argumentų galimybė ir ribos Santrauka  PDF
Gediminas Mesonis
 
Tomas 18, Numeris 1 (2011): Jurisprudencija Teisinės santarvės principo pradai baudžiamojoje teisėje (straipsnis vokiečių kalba) Santrauka  PDF (English)
Jonas Prapiestis, Agnė Baranskaitė
 
Tomas 118, Numeris 4 (2009): Jurisprudencija Konstitucijos interpretaciniai pagrindai Santrauka  PDF
Gediminas Mesonis
 
Tomas 119, Numeris 1 (2010): Jurisprudencija Seimo ir Vyriausybės įgaliojimų atribojimas: kai kurie konstitucinės doktrinos aspektai (straipsnis anglų kalba) Santrauka  PDF (English)
Vytautas Sinkevicius
 
Tomas 111, Numeris 9 (2008): Jurisprudencija Kai kurie konstitucinės prigimtinės teisės interpretavimo aspektai vadovaujantis tomistine koncepcija Santrauka  PDF
Tomas Blinstrubis
 
Tomas 120, Numeris 2 (2010): Jurisprudencija Saviraiškos laisvė v. asmens garbė ir orumas: ar konstitucinga Lietuvos teismų praktika? Santrauka  PDF
Algimantas Šindeikis
 
Tomas 64, Numeris 56 (2005): Jurisprudencija Ūkinės veiklos laisvė, sąžininga konkurencija ir bendra tautos gerovė (Konstitucijos 46 straipsnio jurisprudencinis komentaras) Santrauka  PDF
Egidijus Kūris
 
Tomas 115, Numeris 1 (2009): Jurisprudencija Kai kurie teisės į laisvus rinkimus interpretavimo Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje aspektai Santrauka  PDF
Indrė Pukanasytė
 
Tomas 19, Numeris 1 (2012): Jurisprudencija Juridinis asmuo Lietuvos baudžiamojoje justicijoje (straipsnis vokiečių kalba) Santrauka  PDF (English)
Jonas Prapiestis, Agnė Baranskaitė
 
Tomas 115, Numeris 1 (2009): Jurisprudencija Oficialios konstitucinės doktrinos koregavimo problemos Santrauka  PDF
Egidijus Jarašiūnas
 
Tomas 19, Numeris 3 (2012): Jurisprudencija Apie Konstitucinio Teismo teisėjų atskirąsias nuomones: keli bihevioristiniai aspektai Santrauka  PDF
Egidijus Kūris
 
0 - 0 iš 23 > >> 
Patarimai:
  • Didžiosios ir mažosios raidės neskiriamos
  • Naudokite specifinius žodžius ir terminus
  • Paieškos rezultatas - straipsniai, kurių tekste yra visi paieškos žodžiai (t.y., pagal nutylėjimą taikomas operatorius AND)
  • Jeigu paieškos žodžius sujungsite operatoriumi OR, bus rasti straipsniai, kurių tekste yra bent vienas iš ieškomų žodžių; pvz., žurnalas OR leidyba
  • Konstruojant sudėtingesnes užklausas, naudojami skliausteliai; pvz., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Ieškant tikslios frazės, ją pateikite kabutėse; pvz., "open access publishing"
  • Žodžiai, kurių neturi būti ieškomuose straipsniuose, pažymimi ženklu - arba NOT; pvz. online -politics arba online NOT politics
  • Simbolis * žymi bet kokį simbolių rinkinį; pvz., straipsn* atitinka žodžius "straipsnis", "straipsnelis", "straipsnyje" ir t.t.