2020 M. RUSIJOS KONSTITUCIJOS PATAISOS IR KONSTITUCINĖS JURISPRUDENCIJOS LABIRINTAI

Toma Birmontienė

Santrauka


2020 m. Rusijos Federacijos Konstitucijos (1993) pataisos, lėmusios Rusijos Konstitucijos identiteto krizę, tarnauja autoritarinės valdžios interesams ir demonstruoja likimą konstitucijos, praradusios aukščiausios teisės vaidmenį. 2020 m. pradžioje Rusijos Prezidento inicijuotos, parlamento bei Visuotiniu Rusijos balsavimu priimtos ir 2020 m. liepos 4 d. įsigaliojusios konstitucijos pataisos, demonstruojančios ne tik neįtikėtinai spartų jų priėmimo greitį, pakeitė Rusijos konstitucijos turinį ir jos vertybes.
2020 m. Rusijos Konstitucijos pataisos kelia daug svarbių klausimų: kokios yra konstitucijos keitimo ribos ir ar konstitucija gali apsiginti nuo svetimo jai turinio, kuris griauna jos prigimtį ir paneigia jos dvasią. Straipsnyje analizuojama, inter alia, konstitucijos pataisų priėmimo procesas, jų prigimtis, destrukcinis originaliose Konstitucijos nuostatose neįtvirtintas Rusijos Konstitucinio Teismo vaidmuo konstitucijos keitimo procese, politinė tokios institucijos prigimtis autoritarinėje valstybėje.
Rusijos Konstitucijos pataisų apimtis, jų turinys liudija, kad tai nėra tik atskirų konstitucijos straipsnių pakeitimai, bet naujo, savarankiško konstitucinio reguliavimo įtvirtinimas, konfrontuojantis ne tik su konstitucijos nuostatų turiniu, bet ir su 1993 m. Rusijos Konstitucijos vertybėmis.
Straipsnyje analizuojamas klaidus konstitucijos pataisų priėmimo kelias, taip pat Konstitucijos nuostatas interpretavusio Rusijos Federacijos Konstitucinio Teismo, vertinusio ne tik šį procesą, bet ir siūlomų Konstitucijos pakeitimų turinį, atitinkamoje Išvadoje pateikta nuomonė, sudariusi prielaidas šioms pataisoms įsigalioti. Pagrindinis dėmesys straipsnyje skiriamas ne Konstitucijos pataisų turiniui, o šiam vertinimui.

Raktiniai žodžiai


Konstitucija, Konstitucijos pataisos, 2020 m. Rusijos Konstitucijos pataisos, Konstitucinis Teismas, konstitucinė jurisprudencija.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-21-28-1-01

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195