Numeris Pavadinimas
 
Tomas 22, Numeris 1 (2015): Jurisprudencija KAI KURIE KONSTITUCIJOS IR DARBO KODEKSO SĄVEIKOS ASPEKTAI Santrauka  PDF
Rytis Krasauskas
 
Tomas 24, Numeris 2 (2017): Jurisprudencija LEGISLATYVINĖ OMISIJA KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMUOSE: KAI KURIE DISKUSINIAI KLAUSIMAI Santrauka  PDF
Vytautas Sinkevičius
 
Tomas 28, Numeris 1 (2021): Jurisprudencija 2020 M. RUSIJOS KONSTITUCIJOS PATAISOS IR KONSTITUCINĖS JURISPRUDENCIJOS LABIRINTAI Santrauka  PDF
Toma Birmontienė
 
Tomas 25, Numeris 2 (2018): Jurisprudencija NUSIKALTIMAS, KAIP APKALTOS PAGRINDAS: KAI KURIE TEORINIAI IR PRAKTINIAI ASPEKTAI Santrauka  PDF
Vytautas Sinkevičius
 
Tomas 25, Numeris 1 (2018): Jurisprudencija QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODES? KONSTITUCINĖS JURISPRUDENCIJOS PLĖTOJIMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI Santrauka  PDF
Jolita Miliuvienė
 
Tomas 21, Numeris 4 (2014): Jurisprudencija Decentralizacija Rumunijoje: nepavykusi reforma konstitucinių ribų aspektu Santrauka  PDF (English)
Radu Carp, Andra Karla Sienerth
 
Tomas 120, Numeris 2 (2010): Jurisprudencija Saviraiškos laisvė v. asmens garbė ir orumas: ar konstitucinga Lietuvos teismų praktika? Santrauka  PDF
Algimantas Šindeikis
 
Tomas 90, Numeris 12 (2006): Jurisprudencija Aktyvistinė konstitucinė justicija kaip subtili diskrecija inspiruoti teisinius modelius Santrauka  PDF
Egidijus Šileikis
 
Tomas 26, Numeris 1 (2019): Jurisprudencija SOFT LAW VAIDMUO KONSTITUCINIO TEISMO JURISPRUDENCIJOJE Santrauka  PDF
Jolita Miliuvienė
 
Tomas 20, Numeris 4 (2013): Jurisprudencija Retroaktyviosios teisėkūros ribojimai: samprata ir teisiniai iššūkiai Santrauka  PDF (English)
Māris Onževs
 
Tomas 90, Numeris 12 (2006): Jurisprudencija Asmenų lygiateisiškumo principo interpretavimas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje Santrauka  PDF
Armanas Abramavičius
 
Tomas 118, Numeris 4 (2009): Jurisprudencija Europos konstitucinio paveldo panaudojimas Konstitucinio Teismo praktikoje interpretuojant Latvijos Respublikos Konstituciją Santrauka  PDF (English)
Aivars Endzins
 
Tomas 118, Numeris 4 (2009): Jurisprudencija Vyriausybės įgaliojimų grąžinimo išrinkus Respublikos Prezidentą kontstitucinė doktrina: kai kurie argumentavimo aspektai Santrauka  PDF
Vytautas Sinkevičius
 
Tomas 64, Numeris 56 (2005): Jurisprudencija Ūkinės veiklos laisvė, sąžininga konkurencija ir bendra tautos gerovė (Konstitucijos 46 straipsnio jurisprudencinis komentaras) Santrauka  PDF
Egidijus Kūris
 
Tomas 101, Numeris 11 (2007): Jurisprudencija Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas kaip nepriklausomas teismas, vykdantis konstitucinę teisminę kontrolę, oficialiojoje konstitucinėje doktrinoje Santrauka  PDF (English)
Egidijus Jarašiūnas
 
Tomas 84, Numeris 6 (2006): Jurisprudencija Keletas konstitucinio teisinės valstybės principo interpretavimo aspektų Lietuvos konstitucinėje jurisprudencijoje Santrauka  PDF (English)
Egidijus Jarašiūnas
 
Tomas 18, Numeris 2 (2011): Jurisprudencija Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimas įstatymų leidyboje Santrauka  PDF
Vytautas Sinkevičius
 
Tomas 86, Numeris 8 (2006): Jurisprudencija Teisės aiškinimo probleminiai aspektai Santrauka  PDF
Ernestas Spruogis
 
Tomas 111, Numeris 9 (2008): Jurisprudencija Keletas Lietuvos Respublikos Prezidento atsakomybės oficialios konstitucinės doktrinos elementų Santrauka  PDF (English)
Egidijus Jarašiūnas
 
Tomas 117, Numeris 3 (2009): Jurisprudencija Teismų procesinių sprendimų nuasmeninimo konstitucingumo problemos Santrauka  PDF
Algimantas Šindeikis
 
0 - 0 iš 28 > >> 
Patarimai:
  • Didžiosios ir mažosios raidės neskiriamos
  • Naudokite specifinius žodžius ir terminus
  • Paieškos rezultatas - straipsniai, kurių tekste yra visi paieškos žodžiai (t.y., pagal nutylėjimą taikomas operatorius AND)
  • Jeigu paieškos žodžius sujungsite operatoriumi OR, bus rasti straipsniai, kurių tekste yra bent vienas iš ieškomų žodžių; pvz., žurnalas OR leidyba
  • Konstruojant sudėtingesnes užklausas, naudojami skliausteliai; pvz., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Ieškant tikslios frazės, ją pateikite kabutėse; pvz., "open access publishing"
  • Žodžiai, kurių neturi būti ieškomuose straipsniuose, pažymimi ženklu - arba NOT; pvz. online -politics arba online NOT politics
  • Simbolis * žymi bet kokį simbolių rinkinį; pvz., straipsn* atitinka žodžius "straipsnis", "straipsnelis", "straipsnyje" ir t.t.