Keletas konstitucinio teisinės valstybės principo interpretavimo aspektų Lietuvos konstitucinėje jurisprudencijoje

Egidijus Jarašiūnas

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos kai kurios Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo interpretavimo problemos. Autorius analizuoja Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, kuriam patikėta oficialaus Konstitucijos aiškintojo misija, jurisprudenciją. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad konstitucinis teisinės valstybės principas – tai universalus principas, kuriuo grindžiama visa Lietuvos teisės sistema ir pati Konstitucija. Teisinės valstybės principo turinys atsiskleidžia įvairiose Konstitucijos nuostatose.
Teisinės valstybės principas yra tarsi Konstitucijos interpretavimo raktas. Kita vertus šis principas yra ir konkretaus ordinarinio teisinio reguliavimo konstitucingumo patikrinimo matas.
Konstitucinėje jurisprudencijoje atskleista, kad teisinės valstybės principas apima daug įvairių tarpusavyje susijusių imperatyvų. Tai Konstitucijos viršenybė, žmogaus teisių gerbimas ir apsauga, valdžių padalijimas, asmenų lygybė prieš įstatymą, teisėjų ir teismų nepriklausomybė, įstatymų neveikimas atgaline data, teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas ir kt. Straipsnyje analizuojama, kaip Konstitucinis Teismas atskleidžia įvairius šių principų turinio ir sąveikos elementus.

Raktiniai žodžiai


konstitucija; Konstitucinis Teismas; teisinės valstybės principas; konstitucinė interpretacija

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195