Europos konstitucinio paveldo panaudojimas Konstitucinio Teismo praktikoje interpretuojant Latvijos Respublikos Konstituciją

Aivars Endzins

Santrauka


Europoje vyrauja viena demokratijos, fundamentalių teisės principų bei pagrindinių žmogaus teisių samprata. Tarptautiniai susitarimai, tarptautinių teismų (ypač Europos Žmogaus Teisių Teismo) praktika daro didžiulę įtaką tokių vertybių suvokimui. Venecijos komisija itin prisidėjo, kad bendrą Europos konstitucinį teisinį paveldą perimtų atskiros valstybės, tačiau Europos valstybių institucijos, inter alia, teismai, prieš priimdami sprendimą, jau seniai nagrinėja ir atsižvelgia į kaimyninių valstybių bei tarptautinių teismų teisinę praktiką panašiu klausimu.
Straipsnyje analizuojamos Europos konstitucinio paveldo panaudojimo problemos Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo praktikoje interpretuojant Latvijos Respublikos Konstituciją. Autorius analizuoja keletą Latvijos Konstitucinio Teismo sprendimų, kuriuose šis teismas, aiškindamas įvairias Latvijos Respublikos Konstitucijos normas, rėmėsi europiniu teisiniu paveldu. Tai ypač akivaizdu dvieju kategorijų bylose. Europinio teisinio paveldo įtaka jaučiama bylose, kuriose teismas aiškino valstybės tęstinumo sampratą, taip pat Latvijos Respublikos Konstitucijoje (Satversme) įtvirtintas žmogaus teises.

Autorius pažymi, kad konstituciniai teismai susiduria su dviem tendencijomis.Viena vertus, konstitucinis teismas negali atsiriboti nuo tarptautinio konteksto – Europos šalių teismai jaučia Europos Sąjungos teisės bei Europos Teisingumo Teismo jurisprudencijos įtaką. Kita vertus, kiekvienos šalies konstitucinio teismo teisėjai yra prisiekę būti ištikimi nacionalinei konstitucijai, jiems tenka pareiga vykdyti konstitucinę kontrolę. Autorius nenori priešinti šių tendencijų. Priešingai, jo manymu, tarptautinio teisinio konteksto suvokimas padeda konstituciniam teismui tinkamai vykdyti savo misiją.


Raktiniai žodžiai


Europos bendras konstitucinis teisinis paveldas; konstitucinis teismas; konstitucijos interpretavimas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195