##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Radu Carp Andra Karla Sienerth

Santrauka

Straipsnyje lyginamuoju aspektu analizuojamas decentralizacijos procesas Rumunijoje bei aprašoma, kaip subsidiarumo principas buvo neišsamiai ar net neteisingai apibrėžtas teisėkūroje, t. y. įstatymuose priimtuose nuo 2004 iki 2006 metų, kas suponavo šių teisės aktų įgyvendinimo sunkumus. Straipsnyje analizuojamas 2013 metų decentralizacijos įstatymo projektas, kuris 2014 m. sausį Konstitucinio Teismo buvo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai. Visi minimi teisės normų aktai yra nagrinėjami iš Europos vietos savivaldos chartijos perspektyvos. Straipsnyje prieinama prie išvados, kad decentralizacijos procesas, kuris vyksta nuo Rumunijos Konstitucijos priėmimo 1991 metais iki šių dienų, yra ypač ydingas dėl savo laipsninio pobūdžio ir Europos vietos savivaldos chartijoje įtvirtintų principų ignoravimo.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis