Decentralizacija Rumunijoje: nepavykusi reforma konstitucinių ribų aspektu

Radu Carp, Andra Karla Sienerth

Santrauka


Straipsnyje lyginamuoju aspektu analizuojamas decentralizacijos procesas Rumunijoje bei aprašoma, kaip subsidiarumo principas buvo neišsamiai ar net neteisingai apibrėžtas teisėkūroje, t. y. įstatymuose priimtuose nuo 2004 iki 2006 metų, kas suponavo šių teisės aktų įgyvendinimo sunkumus. Straipsnyje analizuojamas 2013 metų decentralizacijos įstatymo projektas, kuris 2014 m. sausį Konstitucinio Teismo buvo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai. Visi minimi teisės normų aktai yra nagrinėjami iš Europos vietos savivaldos chartijos perspektyvos. Straipsnyje prieinama prie išvados, kad decentralizacijos procesas, kuris vyksta nuo Rumunijos Konstitucijos priėmimo 1991 metais iki šių dienų, yra ypač ydingas dėl savo laipsninio pobūdžio ir Europos vietos savivaldos chartijoje įtvirtintų principų ignoravimo.

Raktiniai žodžiai


Konstitucinis Teismas; decentralizacija; Europos vietos savivaldos chartija; viešasis administravimas; subsidiarumas

Pilnas tekstas:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-14-21-4-14

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195