Numeris Pavadinimas
 
Tomas 42, Numeris 34 (2003): Jurisprudencija Teisingumo sampratos problema globalizacijos procese Santrauka  PDF
Linas Baublys
 
Tomas 112, Numeris 10 (2008): Jurisprudencija Globalios rinkos iššūkiai rengiant teisininkus Santrauka  PDF
Vytautas Šlapkauskas
 
Tomas 54, Numeris 46 (2004): Jurisprudencija Žmogaus teisių dichotomija: universalija ar partikuliarizmas? Santrauka  PDF
Kristina Miliauskaitė
 
Tomas 116, Numeris 2 (2009): Jurisprudencija Globalizacija ir teisė: globalizacijos įtaka nacionaliniam teisės interpretavimui Santrauka  PDF (English)
Paresh Kathrani
 
Tomas 67, Numeris 59 (2005): Jurisprudencija Lietuvos kultūrinių teisinių ištakų Europos kultūroje istorinė raida Santrauka  PDF
Leta Dromantienė
 
Tomas 118, Numeris 4 (2009): Jurisprudencija Teisės vaidmens silpnėjimas komercializuotoje visuomenėje Santrauka  PDF
Vytautas Šlapkauskas
 
Tomas 68, Numeris 60 (2005): Jurisprudencija Terorizmo grėsmė globalinių krizių valdymo kontekste Santrauka  PDF
Nendrė Černiauskienė
 
Tomas 118, Numeris 4 (2009): Jurisprudencija Pokyčių dešimtmetis: argumentas už etiką, dialogą ir daugiašalio pasitikėjimo plėtrą Santrauka  PDF (English)
Paresh Kathrani
 
Tomas 68, Numeris 60 (2005): Jurisprudencija Terorizmas: tiesa ir prasimanymai Santrauka  PDF (English)
Alexandr Levchenkov
 
Tomas 119, Numeris 1 (2010): Jurisprudencija Teisinio rašymo mokymo pasaulinės tendencijos (straipsnis anglų kalba) Santrauka  PDF (English)
Diane Penneys Edelman
 
Tomas 68, Numeris 60 (2005): Jurisprudencija Visuomenės saugumo ir žmogaus teisių ryšys kaip antiterorizmo ideologijos legitimacijos pagrindas Santrauka  PDF
Vytautas Šlapkauskas
 
Tomas 122, Numeris 4 (2010): Jurisprudencija Vartotojiškos visuomenės teisinės kultūros vidinės įtampos (straipsnis anglų kalba) Santrauka  PDF (English)
Vytautas Šlapkauskas
 
Tomas 70, Numeris 62 (2005): Jurisprudencija Socialinės tvarkos raidos globalizacijos sąlygomis problemos Santrauka  PDF
Vytautas Šlapkauskas
 
Tomas 86, Numeris 8 (2006): Jurisprudencija Metateisinis diskursas: Europos Sąjungos teisės prigimtis bei kilmė kaip argumentas už ir prieš integraciją Santrauka  PDF
Kristina Miliauskaitė
 
Tomas 87, Numeris 9 (2006): Jurisprudencija Šiuolaikinės teisės esmės problemos Santrauka  PDF (English)
Sergej Arturovitsch Kalinin
 
Tomas 87, Numeris 9 (2006): Jurisprudencija Religinis pliuralizmas: kultūrologinio ir teisinio diskurso sandūra Santrauka  PDF
Basia Nikiforova
 
Tomas 109, Numeris 7 (2008): Jurisprudencija Dviguba pilietybė – ne tik dvigubos teisės Santrauka  PDF
Alfonsas Vaišvila
 
0 - 0 iš 17
Patarimai:
  • Didžiosios ir mažosios raidės neskiriamos
  • Naudokite specifinius žodžius ir terminus
  • Paieškos rezultatas - straipsniai, kurių tekste yra visi paieškos žodžiai (t.y., pagal nutylėjimą taikomas operatorius AND)
  • Jeigu paieškos žodžius sujungsite operatoriumi OR, bus rasti straipsniai, kurių tekste yra bent vienas iš ieškomų žodžių; pvz., žurnalas OR leidyba
  • Konstruojant sudėtingesnes užklausas, naudojami skliausteliai; pvz., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Ieškant tikslios frazės, ją pateikite kabutėse; pvz., "open access publishing"
  • Žodžiai, kurių neturi būti ieškomuose straipsniuose, pažymimi ženklu - arba NOT; pvz. online -politics arba online NOT politics
  • Simbolis * žymi bet kokį simbolių rinkinį; pvz., straipsn* atitinka žodžius "straipsnis", "straipsnelis", "straipsnyje" ir t.t.