##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Diane Penneys Edelman

Santrauka

Šiame straipsnyje aptariami teisinės analizės ir rašymo mokymo bei teisinio rašymo programos sukūrimo teisės fakultete pranašumai. Autorė rekomenduoja šį dalyką įtraukti į pasaulio universitetų teisės fakultetų mokomąsias programas. Nors kadaise Amerikos teisės mokyklų programose tokio dalyko nebuvo, per paskutinius 25 metus jis tapo labai reikalingas. Straipsnyje pateikiamos teisinio rašymo kurso programos įgyvendinimo pakopos bei šaltiniai. Ar šiuo straipsniu autorė nori pasakyti, jog teisės mokyme reikalingi drastiški pokyčiai pasauliniu mastu? Trumpai tariant – ne. Teisinis rašymas ir susiję praktiniai teisininko įgūdžiai nebūtinai turi būti dėstomi anglų kalba ar angliškai kalbančių profesorių. Iš tiesų teisės fakultetai gali išnaudoti savo galimybes ir pasiūlyti teisinio rašymo ir su juo susijusius kursus tomis kalbomis, kurias studentai tikisi vartoti savo teisinėje praktikoje. Autorė nesiūlo brukti bendrosios teisės ar anglų kalbos teisės studentams, kurių gimtoji kalba yra ne anglų, ir neteigia, jog tik Amerikos teisės profesoriai žino, kaip teisinis rašymas turi būti dėstomas. Iš tiesų straipsnyje teigiama, jog itin naudinga kuo anksčiau studentams pasiūlyti teisinio rašymo kursą ir kad yra gausu šaltinių tokiam kursui (ar net platesnei teisinio rašymo programai) sukurti.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis