Globalios rinkos iššūkiai rengiant teisininkus

Vytautas Šlapkauskas

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos trys teisininkų rengimo globalizacijos sąlygomis problemos: 1) teisininkų rengimo socialinio aktualumo; 2) profesinio rengimo korporacinės raidos spartinimo ir 3) teisininkų rengimo korporacinės prigimties ir jos plėtros problemos. Šiuolaikiniam teisininkų rengimo socialiniam aktualumui įtakos turi trys susipynę veiksniai: teisės metareguliacinės funkcijos, rinkos dreguliavimo ir demokratijos komercializavimo sąveika. Teisės metareguliacinė funkcija – tai rinkos dereguliavimo proceso nulemtas teisės skverbimasis į kitų socialinių reguliatorių sritis. Šioje sąveikoje formuojasi nauji Vakarų civilizacijos reguliaciniai principai – vaisingas bendradarbiavimas, abipusė integracija ir nepaliaujamas svyravimas, kurie sąveikauja su senaisiais reguliaciniais principais ir transformuoja jų socialinę reikšmę. Naujų reguliacinių principų formavimosi procese keičiasi teisės socialinis vaidmuo: šiuolaikinės visuomenės turi įsisąmoninti teisę kaip socialinę instituciją, o ne vien kaip socialinio valdymo instrumentą, kurį valdžios institucijos linkusios absoliutinti. Demokratijos ir greitų socialinių pokyčių raidos sąlygomis teisės gyvybingumą turėtų labiau lemti bendruomeniškos organizacijos ir teisės nei valstybės ir įstatymo ryšys.

Raktiniai žodžiai


teisė; globalizacija; globali rinka; teisininkų rengimas; korporacija

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195