##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Vytautas Šlapkauskas

Santrauka

Globalizacijos apimtame pasaulyje kultūrinė atranka yra svarbiausia tolesnės socialinės evoliucijos varomoji jėga. Ji vis akivaizdžiau matoma ne tik vienos visuomenės, bet ir globaliu mastu. Viena svarbiausių šios jėgos išraiškų yra teisė kaip socialinė institucija, ne tik atliekanti kultūrinės atrankos funkciją, bet ir pati patirianti kultūrinę atranką. Straipsnyje atskleidžiamas komercializuotos demokratijos poveikis teisei kaip socialinei institucijai. Komercializuota demokratija – tai liberalios demokratijos ir laisvosios rinkos suaugimo socialinis padarinys, kai visuomenės sąmonėje pelno siekimas įsitvirtina kaip aukščiausias veiksmingų socialinių santykių kriterijus. Teisė kaip socialinė institucija visada buvo vienas svarbiausių visuomenės socialinės integracijos pagrindų. Todėl pagrįstai turėtume kelti prielaidą, kad šiuolaikinėse Vakarų visuomenėse stiprėja socialinis teisės vaidmuo. Tačiau komercializmo apimta demokratija yra ne tik šiuolaikinis Vakarų civilizacijos raidos padarinys, bet ir pagrindinis jos tolesnės raidos kontekstas, darantis neišvengiamai labai stiprų neigiamą grįžtamąjį poveikį pačiai socialinei raidai. Liberalios demokratijos ir laisvosios rinkos suaugimo socialinių padarinių analizė atskleidžia, kad visuomenėje silpnėja teisės kaip socialinės institucijos vaidmuo.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis