##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Paresh Kathrani

Santrauka

Per pastaruosius dešimtmečius pasaulis pasikeitė. Nors tarptautinių interesų įgyvendinimą kadaise apsunkino transnacionalinių institucijų nesutarimai, globalizacija pastūmėjo šalis geranoriškiau bendradarbiauti. Šios sąlygos gali paskatinti teigiamus pokyčius įvairiose, pvz., kovos su globaliniu atšilimu arba žmogaus teisių įgyvendinimo, srityse. Šiuo metu svarbu apsvarstyti, kas nuveikta ir kaip esamus pokyčius panaudoti kuriant ateitį.Be abejonės, yra daug kitų problemų, kurios gali būti sprendžiamos vadovaujantis naujamis stiprėjančiomis globalizacijos etikos nuostatomis. Nors šie platesni siekiai reikalauja daugiau pastangų, pasitikėjimo suteikia tai, jog nauja visuotinė etika ir ryžtas bendradarbiauti turi įtakos pokyčiams, kurie galbūt kada nors padės įgyvendinti pasaulinę gerovę, ypač žmogaus teisių ir skurdo mažinimo sirtyse.Nors tai toli gražu nėra paskata valstybėms atmesti savo kultūrinius išskirtinumus ar tapatybes, neabejotinai šalys turi įsipareigojimų dorotis su globalizacijos iššūkiais bendromis pastangomis.Ne vien valstybės, bet ir visuomenė, kaip globalios pasaulinės bendrijos dalis, privalo apgalvoti, kas yra pasiekta. Toks pirmojo naujojo tūkstantmečio dešimtmečio apmąstymas galėtų paskatinti pasaulio žmones dalyvauti dialoge ir plėtojant daugiašalį pastitikėjimą, o tai padėtų spręsti ateinančio dešimtmečio problemas.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis