Articles

ADMINISTRACINIO NURODYMO INSTITUTAS: TAIKYMO YPATUMAI IR PROBLEMOS

Kristina Mikalauskaitė-Šostakienė, Audrius Zykevičius

LIETUVIŲ IDENTITETO KAITA VYKSTANT EMIGRACIJAI

Ligita Šimanskienė, Jurgita Paužuolienė

NEW CHALLENGES FOR PUBLIC SECURITY

Valentinas Tumas, Antanas Janušauskas

GLOBALISED WORLD AND MOBILITY: SOME IMPLICATIONS FOR INTERCULTURAL EDUCATION

Vaiva Zuzevičiūtė, Birutė Pranevičienė, Laima Ruibytė