##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gediminas Bučiūnas

Abstract

Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimas 1990 m. kovo 11 d. ipso facto reiškė naujos Lietuvos Respublikos teisinės sistemos kūrimo pradžią ir geriausių Vakarų teisės tradicijų perėmimą. Tuo pačiu tai laikytina savotišku atspirties tašku, nuo kurio Lietuvos Respublikos teisinė sistema pradėjo vystytis ir vystosi pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms linkme. Tai akivaizdžiai atsispindi ir Lietuvos Respublikos piliečių referendumu priimtoje 1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje1, kurios preambulėje įtvirtinamas vienas reikšmingiausių valstybės uždavinių – siekis sukurti tokią teisinę sistemą, kuri užtikrintų efektyvią žmogaus teisių ir laisvių apsaugą bei jų gynimą. Žinoma, tai nereiškia, kad valstybė apskritai privalo susilaikyti nuo bet kokio kišimosi į žmogaus teisių ir laisvių sritį. Žmogus, būdamas socialinevisuomenine būtybe, gyvena visuomenėje ir turi savų interesų, kurie ne visada sutampa su kitų individų interesais. Todėl
vienas iš valstybės prioritetinių uždavinių yra užtikrinti kiekvieno žmogaus kaip atskiro individo ir tuo pačiu visos visuomenės saugumą nuo nusikalstamų kėsinimųsi į fundamentalias žmogaus teises ir laisves. Valstybė yra priversta imtis įvairių teisėtų priemonių, leidžiančių atskleisti nusikaltimus, nustatyti jas padariusius asmenis, todėl visuomenėje žmogaus teisių ir laisvių suvaržymas yra neišvengiamas. Tam tikslui teisėsaugos institucijoms, vykdančioms baudžiamąjį persekiojimą, įstatymais yra suteikiamos teisės taikyti specialius tyrimo metodus, kurių pobūdį, formas lemia atskirų nusikaltimų pavojingumas, sudėtingumas. Pažymėtina, kad specialios nusikalstamų veikų tyrimo
formos ir metodai (kontroliuojamas gabenimas, slaptas sekimas) yra pripažįstami teisėtais ir neišvengiamais tarptautiniuose teisės normų aktuose. Todėl norint pažinti ir suprasti slapto sekimo esmę, reikia ištirti sekimo teisinio reglamentavimo raidą per teisės paminklus.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles