##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sigita Kausteklytė-Tunkevičienė

Abstract

Dėl ekonominės veiklos prastėjanti ekosistemų būklė, biologinės įvairovės mažėjimas, įpareigoja visuomenę svarstyti ir ieškoti optimalių aplinkos išsaugojimo būdų bei garantijų. Žalos, padarytos aplinkai, atlyginimas ir aplinkos būklės atkūrimas laikytini ypatingai
svarbiomis aplinkos išsaugojimo garantijomis, kurių įgyvendinimo užtikrinimui naudojamos ir atitinkamos finansinio saugumo priemonės, tokios kaip garantija, laidavimas, draudimas. Įvairių finansinių priemonių dėl atsakomybės už žalą aplinkai vienas iš pagrindinių tikslų yra užtikrinti, kad už bendrovę, kuri neturi pakankami piniginių lėšų likviduoti aplinkai padarytos žalos, ji būtų atlyginta,
bet ne vyriausybės ir ne visuomenės lėšomis. Netiesioginis šių priemonių tikslas yra skatinti bendroves įvertinti dėl vykdomos veiklos galimą grėsmę aplinkai ir kurti bei naudoti aplinkai saugias technologijas bei gamybinius procesus. Tačiau privalomojo įmonės bendrosios civilinės atsakomybės draudimo už žalą, padarytą aplinkos užteršimu, nustatymas neatliks savo pagrindinės funkcijos, jei draudimo bendrovės neturės galimybės teisės aktų pagalba įvertinti būsimos rizikos ir jei kompetentingos valstybės institucijos nebendradarbiaus su draudimo bendrovėmis reglamentuojant metodus, skirtus žalos dydžio nustatymui.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles