##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Milana Striuogienė

Abstract

Darbe analizuojama teisinių darbo ir valstybės tarnybos santykių atribojimo problematika. Darbas susideda iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje išryškinamas teisinių valstybės tarnybos santykių kompleksinis reguliavimas. Antroje dalyje identifikuojama teisinių darbo ir valstybės tarnybos santykių atskyrimo problematika, nustatomi darbo ir valstybės tarnybos santykių teisinio reguliavimo atribojimo kriterijai. Atlikus tyrimą, prieinama išvados, jog nepaisant tam tikrų panašumų, valstybės tarnybos teisė, kaip ir darbo teisė, yra atskira teisės šaka Lietuvos teisės sistemoje, turinti savarankišką teisinio reguliavimo dalyką ir metodą. Valstybės tarnybos santykiai reguliuojami kompleksiškai:
konstitucinės, administracinės ir darbo teisės normomis. Įstatymų leidėjas, pasirinkdamas ir įtvirtindamas valstybės tarnybos teisinio reguliavimo modelį, yra saistomas Konstitucijos normų ir principų. Administracinės teisės normų inkorporaciją suponuoja valstybės tarnautojų, kaip šios teisės šakos pagrindinių subjektų, statusas. Tam tikrų valstybės tarnybos institutų (socialinių ir kitų garantijų, darbo užmokesčio) reguliavimas darbo teisės normomis prilyginamas specialiosios ir bendrosios normų sąveikai.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles