##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Giedrė Paurienė

Abstract

Informaliojo mokymosi raiška įgauna vis didesnę reikšmę šiandieniniame pasaulyje. Kaip viena galimų tyrimų strategijų, susekti informaliai įgytas kompetencijas, naudojamas darbas su biografija. Todėl šio straipsnio tikslas yra atskleisti biografinio metodo ypatumus, reikšmingus analizuojant informalųjį mokymąsi. Atlikus pedagoginės, psichologinės mokslinės literatūros analizę, buvo išskirtos kelios išvados. Pirma, informaliojo mokymosi varijuojančios apibrėžtys suteikia galimybę skirtingoms interpretacijoms. Antra, informalųjį mokymąsi įtakoja tam tikra gyvenimo atkarpa ir kultūrinės tradicijos, vertybiniai orientyrai, įsitvirtinę kolektyviniai veiklos pavyzdžiai. Gyvenimiškas informaliojo mokymosi konstruktas įgalina gausius perėjimus tarp įvairių intencionalumo bei mokymosi proceso suvokimo lygių. Trečia, biografinio metodo taikymas kokybiniame mokymosi tyrime, gali pateikti atsakymus į tokius klausimus: kaip žmonės per savo gyvenimą mokosi, kokius mokymosi kelius jie pasirenka, kaip jie individualiai apjungia skirtingas mokymosi formas, kaip jie tam tikram turiniui suteikia subjektyvią prasmę, kaip jie susitvarko su visuomenės jiems keliamais lūkesčiais.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles