##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ligita Šimanskienė Jurgita Paužuolienė

Abstract

Straipsnyje analizuojamas lietuvių tautinis identitetas, identiteto ir migracijos sąsajos, identiteto kaita vykstant emigracijai. Tautinio identiteto klausimas yra svarbus ne tik emigracijoje esantiems žmonėms, jis svarbus ir gimtinėje gyvenantiems, todėl tai tampa aktualia moksline problema, nebeapsiribojančia viena mokslų kryptimi. Atliktas kiekybinis tyrimas, apklausiant lietuvius, gyvenančius Lietuvoje ir užsienyje, kurio metu tirta identiteto kaita. Tyrimu nustatyta, kad tautinis identitetas kinta emigravus: kinta kalba, tradicijos, sustiprinamas negatyvus požiūris apie Lietuvą, kinta požiūris į šeimą, draugus.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles