##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aušra Vingilė

Abstract

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse procesinės prievartos priemones suskirstytos į du atskirus skyrius, t. y. „Kardomosios priemonės“ ir „Kitos procesinės prievartos priemonės“. Pats žodis „kardomosios“ nusako šių priemonių esmę. Tai priemonės, kurios užkardo, trukdo įtariamajam atlikti tam tikrus veiksmus, kurie kliudytų normaliai proceso eigai ir tiesai nustatyti, taip pat daryti naujas nusikalstamas veikas. Šiame straipsnyje siekiama atskleisti termino „kardomoji priemonė“ sampratą, paskirtį. Taip pat analizuojami baudžiamojo proceso teisės klausimai, teorinės ir praktinės problemos, susisijusios su ikiteisminio tyrimo teisėjo skiriamomis procesinėmis prievartos priemonėmis, lyginamuoju aspektu išanalizuotos smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemonės, numatytos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme, kadangi daugiausia problemų tiek ikiteisminio tyrimo teisėjams, tiek proceso dalyviams kyla dėl baudžiamojo proceso įstatymo spragų.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles