##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Rasa Dobržinskienė

Abstract

Jaunimo raštingumui Lietuvoje dėmesio skiriama vis daugiau. Jis glaudžiai susijęs su gimtosios kalbos įsisavinimu, permanentiniu ugdymu, prasidedančiu mokykloje ir tęsiamu aukštosiose mokyklose. Straipsnyje analizuojamas studentų gebėjimas rasti ir taisyti leksikos klaidas,
skyrium aptariama kiekviena nenorminės leksikos grupė – svetimybės, semantizmai, vertalai, hibridai. Pastebima, kad vieni nenorminiai skoliniai yra lengviau identifikuojami, kiti – sunkiau. Keblumų kelia kai kurie visuomenėje neįsitvirtinę skolinių pakaitai. Tyrimas atskleidė, kad gebėjimą identifikuoti klaidas ne visada lemia skolinių kilmė, ir parodė, kurioms skolinių grupėms turėtų būti skiriama daugiau dėmesio.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles