##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nijolė Aukštuolytė

Abstract

Straipsnyje analizuojamas savižudybės fenomenas kaip asmeninio žmogaus apsisprendimo išdava. Savižudybėms esant viena iš pagrindinių mirties priežasčių pasaulyje, o Lietuvai pirmaujant šioje srityje nepaprastai aktualu aiškintis šio reiškinio priežastis, paplitimo tendencijas bei jų pokyčius. Savižudybių statistika yra objektyvus rodiklis, liudijantis bendrą visuomenės psichologinės būklės lygį, bet demografinių duomenų analizės nepakanka siekiant suvokti gilumines šio reiškinio priežastis. Ją reikia papildyti subjektyvių suicidinius žmogaus ketinimus
skatinančių aplinkybių ir tokį apsisprendimą nulemiančių vidinių faktorių išsamia analize.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles