##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Saulė Milčiuvienė

Abstract

Straipsnyje nagrinėjamas solidarumo principo vaidmuo formuojant bendrą Europos Sąjungos energetikos politiką. Pirmoje dalyje aptariamas solidarumo principo teisinis reglamentavimas Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo. Antroji straipsnio dalis skirta valstybių narių veiksmų analizei įgyvendinant solidarumo principą. Trečioji straipsnio dalis skirta analizei Europos Sąjungos valstybių narių gyventojų nuomonės dėl valstybių narių bendradarbiavimo energetikos sektoriuje. Nėra įtvirtinto teisiškai privalomo mechanizmo užtikrinančio, kad visos valstybės narės veiktų remiantis solidarumo principu, todėl jo įgyvendinimas yra pagrįstas savanoriškais valstybių narių veiksmais.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles