##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marijus Šalčius

Abstract

Straipsnyje analizuojama Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse įtvirtinta, sąlyginai nauja, neteisėto praturtėjimo norma, skirta kovai su neteisėtomis pajamomis ir korupcija. Apžvelgiamos teisinės prielaidos ir siekti tikslai, įtakoję šios normos įtvirtinimą baudžiamajame
įstatyme. Atsižvelgiant į tai, kad diskusijos dėl šios normos įtvirtinimo tikslingumo ir jos juridinės konstrukcijos ydingumo nesibaigia jau keli metai, apžvelgiami pagrindiniai kritikų argumentai bei nagrinėjamas jų pagrįstumas. Straipsnyje analizuojami normos taikymo rezultatai bei pagrindinės priežastys įtakojusios tai, kad iki šiol nėra pateisinti tikslai, kurių buvo tikimasi šią veiką kriminalizuojant. Taip pat identifikuojamos pagrindinės praktinio neteisėto praturtėjimo normos taikymo problemos ir ieškomi jų sprendimo būdai. Straipsnyje apžvelgiami pastaraisiais mėnesiais vykstantys teisėkūros procesai, kuriais siekiama padidinti kovos su neteisėtu praturtėjimu efektyvumą.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Section
Articles