Numeris Pavadinimas
 
Tomas 20, Numeris 3 (2013): Jurisprudencija Europos žmogaus teisių konvencijos teikiama apsauga – oazė prieglobsčio prašytojams Europoje? Santrauka  PDF
Lyra Jakulevičienė, Vladimiras Siniovas
 
Tomas 117, Numeris 3 (2009): Jurisprudencija Europos Sąjungos direktyvos 2004/83/EB įtaka aiškinant pabėgėlio sąvoką Santrauka  PDF
Laurynas Biekša
 
Tomas 120, Numeris 2 (2010): Jurisprudencija Ar reikia plėsti papildomos apsaugos apimtį pagal Europos Sąjungos kvalifikavimo direktyvą? (straipsnis anglų kalba) Santrauka  PDF (English)
Lyra Jakulevičienė
 
Tomas 18, Numeris 3 (2011): Jurisprudencija Vidinės apsaugos alternatyvos kaip pabėgėlio sąvokos elemento reglamentavimas ES direktyvoje 2004/83/EB ir jos pakeitimo pasiūlyme Santrauka  PDF
Laurynas Biekša
 
Tomas 52, Numeris 44 (2004): Jurisprudencija Lietuvos teisės derinimo su Europos Sąjungos prieglobsčio teisynu iššūkiai Santrauka  PDF
Lyra Vysockienė
 
Tomas 72, Numeris 64 (2005): Jurisprudencija Prieglobsčio prašytojų sulaikymo pagrindai Lietuvos Respublikoje Santrauka  PDF
Laurynas Biekša
 
Tomas 78, Numeris 70 (2005): Jurisprudencija 2004 m. užsieniečių teisinės padėties įstatymas pabėgėlių apsaugos požiūriu Santrauka  PDF
Lyra Jakulevičienė
 
Tomas 81, Numeris 3 (2006): Jurisprudencija Priklausymo tam tikrai socialinei grupei, kaip persekiojimo priežasties pabėgėlio sąvokoje, turinio apimtis ir reikšmė Santrauka  PDF (English)
Laurynas Biekša
 
Tomas 82, Numeris 4 (2006): Jurisprudencija Pagrindinės Europos Sąjungos prieglobsčio teisyno įgyvendinimo problemos Lietuvoje Santrauka  PDF (English)
Lyra Jakulevičienė
 
Tomas 105, Numeris 3 (2008): Jurisprudencija Pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos (kvalifikavimo) direktyvos perkėlimo į Lietuvos teisę ir įgyvendinimo problemos Lietuvoje Santrauka  PDF
Lyra Jakulevičienė, Laurynas Biekša
 
Tomas 115, Numeris 1 (2009): Jurisprudencija Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų direktyvos perkėlimo į lietuvos teisę ir įgyvendinimo problemos Santrauka  PDF
Lyra Jakulevičienė, Laurynas Biekša
 
Tomas 19, Numeris 4 (2012): Jurisprudencija Prieglobsčio prašytojų sulaikymo taikymo problemos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje Santrauka  PDF
Laurynas Biekša, Eglė Samuchovaitė
 
Tomas 19, Numeris 4 (2012): Jurisprudencija Prieglobsčio teisinis reguliavimas ir politika Slovakijos Respublikoje Santrauka  PDF (English)
Lucia Hurná
 
Tomas 18, Numeris 4 (2011): Jurisprudencija Kvalifikavimo pabėgėliais problemos LGBT prieglobsčio bylose Santrauka  PDF (English)
Laurynas Biekša
 
Tomas 19, Numeris 2 (2012): Jurisprudencija Pirmųjų Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų prieglobsčio bylose pamokos Santrauka  PDF
Lyra Jakulevičienė
 
Tomas 19, Numeris 1 (2012): Jurisprudencija Procedūrinės problemos LGBT prieglobsčio bylose Santrauka  PDF (English)
Lyra Jakulevičienė, Laurynas Biekša, Eglė Samuchovaitė
 
0 - 0 iš 16
Patarimai:
  • Didžiosios ir mažosios raidės neskiriamos
  • Naudokite specifinius žodžius ir terminus
  • Paieškos rezultatas - straipsniai, kurių tekste yra visi paieškos žodžiai (t.y., pagal nutylėjimą taikomas operatorius AND)
  • Jeigu paieškos žodžius sujungsite operatoriumi OR, bus rasti straipsniai, kurių tekste yra bent vienas iš ieškomų žodžių; pvz., žurnalas OR leidyba
  • Konstruojant sudėtingesnes užklausas, naudojami skliausteliai; pvz., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Ieškant tikslios frazės, ją pateikite kabutėse; pvz., "open access publishing"
  • Žodžiai, kurių neturi būti ieškomuose straipsniuose, pažymimi ženklu - arba NOT; pvz. online -politics arba online NOT politics
  • Simbolis * žymi bet kokį simbolių rinkinį; pvz., straipsn* atitinka žodžius "straipsnis", "straipsnelis", "straipsnyje" ir t.t.