Europos žmogaus teisių konvencijos teikiama apsauga – oazė prieglobsčio prašytojams Europoje?

Lyra Jakulevičienė, Vladimiras Siniovas

Santrauka


Nors Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija tiesiogiai negina prieglobsčio prašytojų teisių, Europos Žmogaus Teisių Teismas priėmė nemažai sprendimų, kuriuose konstatuojami tokių asmenų teisių pažeidimai. Tuo pat metu vystosi ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika prieglobsčio bylose. Pastebima tendencija, kad šis Teismas referuoja į Strasbūro teismo jurisprudenciją ir ja remiasi. Kita vertus, Žmogaus Teisių Teismas yra priėmęs keletą sprendimų, susijusių su ES prieglobsčio teise. Taigi neabejotinai tarp šių teisių gynimo mechanizmų prieglobsčio bylose formuojasi tam tikras ryšys. Straipsnio autoriai analizuoja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos teikiamą apsaugą prieglobsčio prašytojams lygindami ją su naujausia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija prieglobsčio bylose, siekdami nustatyti, kuris iš šių mechanizmų yra palankesnis prieglobsčio prašytojams bei kokie yra jų trūkumai.

Raktiniai žodžiai


prieglobstis; Europos žmogaus teisių konvencija; prašymas pateikti prejudicinį sprendimą; Chartija; Europos Sąjungos prieglobsčio teisynas; Europos Žmogaus Teisių Teismas; Europos Sąjungus Teisingumo Teismas

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-13-20-3-03

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195